รายงานการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปี พ.ศ. 2560

รายงานการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปี พ.ศ. 2560

สรุปรายงานการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จากกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปี พ.ศ.2560

ตามแผนงานผู้พิทักษ์ป่า ปี 2560 ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และครอบครัว โดยมูลนิธิสืบฯ ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่รวมจำนวน 5 คน และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บรวมจำนวน 7 คน รวมถึงให้ทุนการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมจำนวน 7 คน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเดือนละ 1,000 บาท จนกว่าจะจบปริญญาตรี และประสานงานกับมูลนิธิเอสซีจี ในกิจกรรมทุนการศึกษา SCG Sharing the Dream ในการสร้างขวัญกำลังใจบุตรหลานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมจำนวน 9 ทุน และการลงพื้นที่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อมอบอุปกรณ์สำหรับการเดินลาดตระเวน เสบียงอาหาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

 

การให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรณีเสียชีวิต ปี 2560

1. นายวิชัย โยแก้วบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในส่วนราชการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตขณะเฝ้าระวังติดตามสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

2. นายสมศักดิ์ ปุณสังข์ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พักหลังจากปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

3. นายชัยเสน เหมืองหม้อ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พร.13 (แม่ใสยม) ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ลื่นไหลลงภูเขาทับร่างเสียชีวิต ขณะออกปฏิบัติหน้าที่สนธิกำลังตรวจค้นปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

4. นายธนะศักดิ์ มารอด พนักงานค่าตอบแทน ตำแหน่งอนุรักษ์ป้องกันรักษาป่า อุทยานแห่งชาติปางสีดา เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียขึ้นสมอง สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

5. นายสุดจิตร์ ค้อทอง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงถูกกระแสน้ำป่าในลำห้วยบริเวณหน้าหน่วยฯพัดกระแทกใส่รถยนต์จนเป็นเหตุให้รถยนต์ไหลไปกับกระแสน้ำเสียชีวิต ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

 

การให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรณีได้รับบาดเจ็บ ปี 2560

1. นายอุดร ดนุพงค์ลิขิต พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ถูกกิ่งไม้ดีดเข้าลูกตาจนเลือดออกระหว่างเดินลาดตระเวนร่วม ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

2. นายสุระพงษ์ พุ่มชอุ่มดี พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จังหวัดอุทัยธานี ได้รับบาดเจ็บจากการถูกขวานฟันที่บริเวณหูขวาได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

3. นายนพพร จรูญก้องไพร พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ได้รับบาดเจ็บจากการถูกหมีควายกัดบริเวณใบหูซ้ายและข่วนบริเวณข้างลำตัวซ้าย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

4. นายสุธีรัตน์ บุตรเพ็ชร พนักงานราชการตำแหน่งคนงาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงบริเวณไหล่ซ้าย ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท

5. นายเอกชัย งามยิ่ง พนักงานจ้างเหมาอุทยานแห่งชาติพุเตย ประสบอุบัติเหตุลื่นล้ม ทำให้ข้อพลิกและเกิดอาการบวม ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท

6. นายคูณ ค่ำสุข บุคคลภายนอกปฏิบัติงานในส่วนราชการ อุทยานแห่งชาติทับลาน ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าและมีรอยฟกช้ำบริเวณแขนซ้าย ลำคอ และหลังด้านขวา ขณะจับกุมผู้กระทำความผิดได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

7. นายรัฐพงศ์ สิงห์สถาน บุคคลภายนอกปฏิบัติงานในส่วนราชการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมนถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บที่บริเวณหางตาด้านซ้าย ขณะจับกุมผู้กระทำความผิดได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

 

ทุนการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปี 2560

1. ด.ช.พีรพล กันยา
2. ด.ญ.ศุภสุดา ขวัญดี
3. ด.ญ.ศุภนิดา ขวัญดี
4. ด.ญ.ญาณภัทร์โฉมยงค์
5. ด.ช.ธีระศักดิ์ แสงโชติ
6. ด.ช.ธันวา แสงโชติ
7. ด.ช.กิตติศักด์ จิ้วไม้แดง

ร่วมรักษาป่าผืนใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรโดยการสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคาร