มูลนิธิสืบฯ ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก

มูลนิธิสืบฯ ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก

การลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 22-25 มกราคม 2562 นำโดย นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ รองประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร รวมกว่า 20 คนเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

 

 

ารเยี่ยมเยียนในครั้งนี้เริ่มต้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่อง และสิ้นสุดที่หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี รวมทั้งหมด 10 หน่วยฯ และ 1 จุดสะกัด เรียงรายชื่อหน่วยฯ ดังนี้ 1. หน่วยฯ สะเนพ่อง 2. หน่วยฯ เกาะสะเดิ่ง 3. หน่วยฯ ทิไล่ป้า 4. หน่วยฯ ลังกา 5. หน่วยฯ จะแก 6. หน่วยฯ แม่กะสะ 7. หน่วยฯ เซซาโว่  8. จุดสะกัดห้วยดงวี่ 9. หน่วยฯ มหาราช 10. หน่วยฯ ทิคอง และ 11. หน่วยฯ ทินวย

นายวัชรมงคล ระบุว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเข้ามาให้กำลังใจผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งทางมูลนิธิสืบฯ ได้ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากและมองว่าคนที่เป็นกำลังหลักสำคัญที่สุดในการดูแลป่าให้คนไทยคือผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งอยู่ตามหน่วยต่าง ๆ ในป่าลึก การทำงานของเจ้าหน้าที่เหมือนกับโดนตัดขาดจากโลกภายนอก การที่มูลนิธิสืบฯ เข้ามาเหมือนเป็นการเข้ามาให้กำลังใจ หากขาดเหลืออะไรทางทีมงานของมูลนิธิฯ ก็จะเอาของมาเติมให้เป็นการเติมพลังให้กับคนทำงาน อีกสิ่งหนึ่งที่ยังจำเป็นสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่คือเครื่องมือในการสื่อสาร นายวัชรมงคลยังระบุอีกว่าถ้ามีโอกาสช่วยในเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังจำเป็นอยู่ทางมูลนิธิสืบฯ ก็พยายามหาช่องทางว่าจะทำอย่างไรกับส่วนนี้ได้บ้าง

นอกจากการเข้าไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้ว ทางมูลนิธิสืบฯ ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กาแฟ และอาหารแห้ง ด้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องตัดหญ้าสะพาย 4 จังหวะ จำนวน 10 เครื่อง ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ จำนวน 4 เครื่อง ชุดทีวีพร้อมจานดาวเทียม จำนวน 12 เครื่อง อุปกรณ์เสริมและเสื้อที่ระลึก รวมจำนวนเงินทั้งหมด 96,420 บาท

 


บทความ นูรซาลบียะห์ เซ็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ภาพประกอบ กชกร พันธุ์แสงอร่าม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร