มีอะไรในหน้าเว็บไซต์ใหม่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

มีอะไรในหน้าเว็บไซต์ใหม่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ในต้นปี 2561 นี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ทำการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ www.seub.or.th ขององค์กรขึ้นมาใหม่ มีการตัดและเพิ่มหมวดหมู่ต่างๆ ในหลายส่วนด้วยกัน

เพื่อเป็นการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างที่ต้องการ เรามาดูกันว่า แต่ละหน้าเว็บไซต์ www.seub.or.th นั้นมีเนื้อหาอะไรบ้าง

หมายเหตุ : ในหลายๆ หมวดหมู่นั้น ยังอยู่ระหว่างการทยอยนำข้อมูลไปบรรจุไว้ในเว็บไซต์ จึงอาจทำให้ยังมีเนื้อหาไม่ครบถ้วนนัก

Section 1 สืบ นาคะเสถียร – ว่าด้วยเรื่องราวประวัติและผลงานของคุณสืบ นาคะเสถียร ประกอบไปด้วย

สืบ นาคะเสถียร – ประวัติ
www.seub.or.th/ประวัติ-สืบ-นาคะเสถียร/
ประกอบไปด้วย เรื่องราวประวัติของคุณสืบ นาคะเสถียร ตั้งแต่เด็กจนวันสุดท้ายของชีวิตที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขียนโดย คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานข่าว PPTV และดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในปัจจุบัน เรื่องราวแบ่งย่อยๆ เป็นตอนๆ เพื่อให้อ่านได้ง่าย นอกจากนี้ยงมีลำดับชีวิตสืบ นาคะเสถียร ในรูปแบบประวัติขนาดสั้น และจดหมายสุดท้าย วันที่ 1 กันยายน

สืบ นาคะเสถียร – บทสัมภาษณ์
www.seub.or.th/บทสัมภาษณ์/
เป็นการรวมบทสัมภาษณ์ของคุณสืบ นาคะเสถียร จากนิตยสารต่างๆ เช่น นิตยสารสารคดี ที่มีตั้งแต่บทสัมภาษณ์เมื่อครั้งรับหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าตกค้างที่เขื่อนเชี่ยวหลาน บทสัมภาษณ์จากนิตยสาร Image ฯลฯ

สืบ นาคะเสถียร – บทความ
www.seub.or.th/บทความ/
รวมผลงานเขียนบทความและเอกสารวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ทั้งหมด 13 ชิ้น สามารถสืบค้นเนื้อหาเหล่านั้นได้จากหมวดหมู่นี้ครับ

สืบ นาคะเสถียร – ผลงาน
www.seub.or.th/ผลงาน/
เป็นห้องโชว์ผลงานต่างๆ ของคุณสืบ นาคะเสถียร ทั้งรายงานวิชาการขนาดยาว ตลอดจนผลงานภาพวาด ภาพถ่ายในสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงผลงานคำขวัญที่คุณสืบ นาคะเสถียร เคยเขียนประกวดในอดีต

สืบ นาคะเสถียร – รำลึก
www.seub.or.th/รำลึก/
ในหน้านี้จะเป็นการรวบรวมผลงานของบุคคลต่างๆ ที่ได้สร้างผลงานบันทึกเรื่องราวของคุณสืบ นาคะเสถียร จากหลากหลายที่มา เช่น จากนิตยสารสารต่างๆ ที่เขียนบันทึกถึงสืบ นาคะเสถียร บทเพลง กลอน กวี รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อรำลึกถึงชายผู้จากไป

Section 2 มูลนิธิ – เรื่องราวการทำงานขององค์กร

มูลนิธิ – การก่อตั้ง
www.seub.or.th/การก่อตั้ง/
ที่มาของการก่อตั้งองค์กร

มูลนิธิ – สัญลักษณ์
www.seub.or.th/สัญลักษณ์/
ความหมายของตราสัญลักษณ์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

มูลนิธิ – องค์กร
www.seub.or.th/องค์กร/
รายละเอียด หลักการ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานปัจจุบันขององค์กร

มูลนิธิ – บุคลากร
www.seub.or.th/บุคลากร/
รายนามที่ปรึกษา กรรมการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในปัจจุบัน

มูลนิธิ – งบการเงิน
www.seub.or.th/งบการเงิน/
เอกสารรายงานงบบัญชีประจำปี ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

มูลนิธิ – ผลงาน
www.seub.or.th/ผลงานมูลนิธิ/
นำเสนอผลงานที่อดีตผ่านมาของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในภาพรวม

Section 3 โครงการ – กิจกรรมที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ดำเนินการ

โครงการ – การดำเนินงาน
www.seub.or.th/การดำเนินงาน/
โครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน

โครงการ – โครงการในอดีต
www.seub.or.th/โครงการในอดีต/
เล่าถึงผลงานในโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว ในรูปแบบข้อสรุป

Section 4 ป่าตะวันตก – เรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทำงานที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กลุ่มป่าตะวันตก กลุ่มป่าที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีความอุดมสมบูรณ์สูง

ป่าตะวันตก – 17 พื้นที่อนุรักษ์
www.seub.or.th/17-พื้นที่อนุรักษ์/
แนะนำพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั้ง 17 แห่ง ในกลุ่มป่าตะวันตก

ป่าตะวันตก – มรดกโลก
www.seub.or.th/มรดกโลก/
เรื่องราวของความเป็นมาของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้ง 2 แห่งในผืนป่าตะวันตก รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลก

ป่าตะวันตก – 7 ผู้ยิ่งใหญ่
www.seub.or.th/7-ผู้ยิ่งใหญ่/
รู้จักสัตว์ป่า 7 ชนิดที่มีสถานะใกล้สูญพันธุ์ และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศผืนป่าตะวันตก

Section 5 บทความ – นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการทำงานรักษาผืนป่าของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ตลอดจนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญทั้งในไทยและต่างประเทศ ในหมวดหมู่นี้จะอัพเดตเนื้อหาตลอดสัปดาห์

บทความ – เราทำงานให้พี่สืบ
www.seub.or.th/เราทำงานให้พี่สืบ/
ข่าวสารการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในพื้นที่ป่าตะวันตก การทำงานเชิงนโยบาย การคัดค้านโครงการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผืนป่าสัตว์ป่า

บทความ – ในป่าใหญ่
www.seub.or.th/ในป่าใหญ่/
เรื่องเล่าของผู้คน การทำงาน เหตุการณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ของคนที่ทำงานเกี่ยวกับผืนป่าและสัตว์ป่า

บทความ – สถานการณ์
www.seub.or.th/สถานการณ์/
ข่าวสารและเหตุการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บทความ – เกร็ดความรู้
www.seub.or.th/เกร็ดความรู้/
เรื่องราวความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผืนป่า สัตว์ป่า ระบบนิเวศวิทยาที่นำข้อมูลมาย่อยให้เข้าใจได้ง่าย ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งอินโฟกราฟฟิก และคลิปวีดีโอ รวมถึงแนะนำหนังสือ เอกสารวิชาการต่างๆ ที่น่าสนใจ

บทความ – สัมภาษณ์
www.seub.or.th/สัมภาษณ์/
พูดคุยกับบุคคลจากหลากหลายที่มา แต่มีใจเดียวกันในการรักษาสิ่งแวดล้อม

บทความ – แถลงการณ์
www.seub.or.th/แถลงการณ์/
รวมแถลงการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

บทความ – กิจกรรม
www.seub.or.th/กิจกรรม/
ข่าวสาร และงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อมขององค์กรและเครือข่าย

Section 6 เอกสารเผยแพร่ – รวมสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรไว้ในรูปแบบ e-books สามารถเปิดอ่านออนไลน์หรือดาวน์โหลดเก็บไว้

เอกสารเผยแพร่ – สาส์นสืบ
www.seub.or.th/สาส์นสืบ/
วารสารขององค์กรที่นำเสนอเรื่องราวการทำงานโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ ตลอดจนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญในรูปแบบสารคดี สกู๊ปข่าว

เอกสารเผยแพร่ – สถานการณ์ป่าไม้ไทย
www.seub.or.th/สถานการณ์ป่าไม้ไทย/
รายงานสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยประจำปี เผยแพร่ทุกเดือนกันยายนในงานรำลึก สืบ นาคะเสถียร

เอกสารเผยแพร่ – หนังสือ
www.seub.or.th/หนังสือ/
หนังสือวิชาการ และผลงานขององค์กร

เอกสารเผยแพร่ – งานนำเสนอ
www.seub.or.th/งานนำเสนอ/
powerpoint เผยแพร่เรื่องราวต่างๆ ขององค์กร

Section 7 ของที่ระลึก – ช่องทางในการสนับสนุนองค์กรด้วยของที่ระลึกที่จัดทำเพื่อการระดมทุน
www.seub.or.th/gift/
(ยังไม่เปิดใช้งาน)

Section 8 ร่วมรักษาป่าใหญ่ – รวมช่องทางร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทั้งจากกิจกรรมระดมทุนและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ

ร่วมรักษาป่าใหญ่ – กองทุน
www.seub.or.th/กองทุน/
แนะนำกองทุนมูลนิธิ

ร่วมรักษาป่าใหญ่ – ช่องทางบริจาค
www.seub.or.th/ช่องทางบริจาค/
วิธีการร่วมสมทบกองทุนต่างๆ เพื่อร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ร่วมรักษาป่าใหญ่ – กิจกรรมพิเศษ
www.seub.or.th/กิจกรรมพิเศษ/
รายละเอียดกิจกรรมระดมทุนต่างๆ ในการสนับสนุนการทำงานขององค์กร ตลอดจนการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ป่า

ร่วมรักษาป่าใหญ่ – สรุปกิจกรรม
www.seub.or.th/สรุปกิจกรรม/
รายละเอียดของกิจกรรมระดมทุนที่ดำเนินการสำเร็จ