แถลงการณ์ เครือข่ายอนุรักษ์รอบป่าเขาใหญ่ เรื่อง การลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่า

แถลงการณ์ เครือข่ายอนุรักษ์รอบป่าเขาใหญ่ เรื่อง การลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่า

แถลงการณ์เครือข่ายอนุรักษ์รอบป่าเขาใหญ่เรื่องการลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

 

1. ขอยกย่องและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้จับกุมทุกท่านทุกนายที่ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลของผู้กระทำผิด แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจดูแลทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยทุกคน

2. ขอประณามการกระทำของกลุ่มผู้กระทำผิด ที่ได้เข้าไปล่าสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย โดยมีหลักฐานเป็น ไก่ฟ้าหลังเทา ซากเนื้อเก้ง ซากเสือดำ ถูกชำแหละและถลกหนัง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่นิยมในการล่าสัตว์ป่า ซึ่งเป็นภัยสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของประเทศ 

3. ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีทุกท่านทุกฝ่าย ให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยไม่ต้องคำนึงถึงผู้ใด เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างเท่าเทียมและคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มีไว้บังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

4. ทางเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์รอบป่าเขาใหญ่จะติดตามการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ต่อผู้กระทำผิดร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรและองค์กรอนุรักษ์ทั่วประเทศเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างเที่ยงตรงและผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมาย

เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์รอบป่าเขาใหญ่
กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี
กลุ่มเพื่อนทับลาน จ. ปราจีนบุรี
ชมรมคนรักสัตว์ป่า จ นครนายก
กลุ่ม ค คนทำทาง จ.นครนายก
กลุ่มเยาวชนต้นกล้า จ.นครนายก
กลุ่มใบไม้ จ.นครนายก
กลุ่มเยาวชนลูกมะปราง จ. สระบุรี
กลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา
กลุ่มรักษ์กระทิงเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา
กลุ่มไม้ขีดไฟ จ.นครราชสีมา

6 กุมภาพันธ์ 2561