วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

In the universe are billions of galaxies,
In our galaxy are billions of planets,
But there is Only One Earth.
ในจักรวาลมีกาแล็กซีหลายพันล้านดวง
ในดาราจักรของเรามีดาวเคราะห์หลายพันล้านดวง
แต่เรามีโลกเพียงใบเดียว

สโลแกนของธีมวันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้

ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการตื่นตัวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าเป็น ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรทางธรรมชาติลดลง การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ภาวะโลกร้อน ฯลฯ

ซึ่งปฎิเสธไม่ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลก ล้วนเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้น

ประวัติศาสตร์ของเราที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับธรรมชาตินานนับล้านปี แต่ในตอนนี้เราได้ทำลายสมดุลนั้นแล้ว เราต่างใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น เราเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นหลุมขยะขนาดใหญ่ เวลาเริ่มเดินถอยหลังลงเรื่อยๆ ธรรมชาติอยู่ในภาวะวิกฤต ระบบนิเวศกำลังอยู่ในจุดที่เปราะบาง หากเราไม่ลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่สามารถรักษาอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 (เหลือเวลาอีก 8 ปี) เราจะเข้าสู่จุดที่ไม่อาจย้อนคืนได้ และนำเราเข้าสู่การสูญพันธ์ครั้งที่ 6

เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ไม่ใช่ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเรา

วันสิ่งแวดล้อมโลก
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันที่เราควรตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนชีวิตเรา เพื่อตอกย้ำความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เราควรให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงเวลาของชีวิต ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนจากการทำลายเป็นการรักษา สร้างความยั่งยืนให้ทุกที่

“เพื่อโลกเพียงใบเดียวของเรา”

We have Only One Earth. Let’s take care of it.


เรื่อง : อัครวิชญ์ จันทร์พูล
ภาพ : ภัสราภรณ์ ล้อประกานต์สิทธิ์

อ้างอิง