รับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง

รับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครงาน สำหรับผู้ที่มีความสนใจงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตอนนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กำลังเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในฝ่ายสื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง 

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สนใจประเด็นข่าวสารทางสิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะทางด้านงานเขียน เช่น ข่าว บทความ สารคดี 
 • มีความกระตือรือร้น คิดเร็ว ทำเร็ว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้

ลักษณะงาน

 • ออกแบบและร่วมผลิตงานสื่อสารสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศ และภารกิจขององค์กร
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 • สามารถทำงานนอกเวลาในภารกิจเร่งด่วนหรือสถานการณ์เฉพาะหน้า
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
 • เงินกองทุนสะสม กรณีทำงานครบ 3 ปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน และรายรับของมูลนิธิฯ

ค่าตอบแทน

 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน 15,000 บาท 
 • ผ่านการทดลองงาน 18,000 บาท

ส่งเอกสารแนะนำตัว บรรยายความสามารถ หรือตัวอย่างผลงาน ที่จะทำให้เรารู้จักคุณมาที่อีเมล [email protected] (ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565)

พันธกิจด้านงานสื่อสารองค์กร – เป็นองค์กรสื่อสารงานอนุรักษ์ที่ทันสมัย ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลัง สร้างสังคมที่ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ – มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะมีช่องรายการของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง รวมถึงช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่ทันสมัย มีพลัง เพื่อรองรับและตอบสนองการสื่อสารสองทาง คือ มูลนิธิ และสาธารณชน ให้เกิดตระหนักต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งใช้กิจกรรมรำลึกคุณสืบของทุกปี และการจัดกิจกรรมต่างๆ เปิดเป็นพื้นที่ให้ร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลอีกทางหนึ่ง