สรุป-วิเคราะห์ ก่อนจะขึ้นศาลคดีเสือดำ

สรุป-วิเคราะห์ ก่อนจะขึ้นศาลคดีเสือดำ

ตามที่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งรายละเอียดถึงสื่อมวลชนและสาธารณชนว่า จะจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ ก่อนจะขึ้นศาลคดีเสือดำ ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอิศราอมันตกุล  ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทว่าได้เกิดเหตุสุดวิสัยบางประการขึ้นอย่างกระทัน ทำให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมและหมายกำหนดการใหม่ โดยได้ยกเลิกเวทีเสวนาหัวข้อ ก่อนจะขึ้นศาลคดีเสือดำ ณ ห้องประชุมอิศราอมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และเปลี่ยนกำหนดการเป็นกิจกรรมดังต่อไปนี้

กิจกรรม Live facebook สรุป-วิเคราะห์ ก่อนจะขึ้นศาลคดีเสือดำ โดย นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และนางสาวอรยุพา สังขะมาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค มูลนิธิสืบนาคะเสถียร www.facebook.com/SeubNakhasathienFD

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการที่เกิดขึ้นไว้ ณ ที่นี้

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อรยุพา สังขะมาน โทร 087-0846570