ปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 3 ตำแหน่ง

ปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 3 ตำแหน่ง

ปิดรับสมัครงานแล้ว

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ามาร่วมงานรักษาป่าผืนใหญ่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่วิชาการ (GIS)

จัดทำแผนที่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และจัดทำเอกสารวิชาการ

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– อายุไม่เกิน 30 ปี ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
– สามารถใช้โปรแกรม Arc GIS, Google earth ในการทำแผนที่
– สามารถขับรถยนต์ได้
– มีอัธยาศัยดีและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
– สามารถลงพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณได้เป็นเวลาหลายวัน

2. เจ้าหน้าที่วิชาการ (งานวิชาการ)

รวบรวมข้อมูล สรุปและจัดทำเอกสารวิชาการ จัดประชุมและสรุปการประชุม ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลงานวิชาการ

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้านนิเวศวิทยาและทักษะการทำงานด้านชุมชน/งานอนุรักษ์
– มีทักษะภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์เขียนข้อเสนอโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับรถยนต์ได้
– มีอัธยาศัยดีและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
– สามารถลงพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณได้เป็นเวลาหลายวัน

3. เจ้าหน้าที่วิชาการ (งานสถานการณ์)

รวบรวมข้อมูล สรุปและจัดทำเอกสารวิชาการ จัดประชุมและสรุปการประชุม ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ติดตามข่าวสาร/สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และเขียนบทความ/สรุปข้อมูล

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลและสืบค้นข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อมูลจากผู้มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน
– ชอบอ่านหนังสือ/เอกสารวิชาการ เอกสารโครงการต่าง ๆ
– มีความสนใจและติดตามข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
– สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

เงินเดือน 18,000 .- บาท/เดือน
 
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
3. เงินกองทุนสะสม กรณีทำงานครบ 3 ปี
 
 
หมายเหตุ: ระยะทดลองงาน 3 เดือน เงินเดือนทดลองงาน 15,000 บาท
 
  • ปิดรับสมัครวันที่ 11 ก.พ. 2565
  • สัมภาษณ์ วันที่ 21-25 ก.พ. 2565
  • ประกาศผล วันที่ 28 ก.พ. 2565

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

  1. Resume
  2. Transcript
  3. ผลงานอะไรก็ได้ที่อยากอวดเรา
 
สนใจติดต่อสอบถามและส่งเอกสารการสมัครได้ที่: มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
โทรศัพท์: 0-2580-4381 ติดต่อ คุณหยก
อีเมล: [email protected]