ตัดป่า ฆ่าทั้งระบบ

ตัดป่า ฆ่าทั้งระบบ

ขณะนี้ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับต้นไม้และป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่ผู้คนให้ความสนใจและทำให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างมากมายในวงกว้าง เพราะโลกกำลังสูญเสียป่าไม้ถึง 162 ไร่ต่อนาที สูญเสียสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในป่า 137 สายพันธุ์ต่อวัน 40 ปีที่ผ่านมาสัตว์ป่าทั่วโลกหายไปถึง 52% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการคุกคามพื้นที่อยู่อาศัย

นั่นแปลว่า ป่าไม้ไม่ได้ตายลำพัง แต่ก็ยังทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในนั้นตายไปด้วย

จึงเป็นที่มาไอเดียของแคมเปญ “ONE CUT KILLS ALL. – ตัดป่า ฆ่าทั้งระบบ” ที่นำเสนอถึงผลกระทบจากการตัดไม้ ระบบนิเวศทุกอย่างในป่าจะโดนทำลาย ป่ากับต้นไม้คือสิ่งเดียวกัน เมื่อต้นไม้ล้ม ป่าล้ม สิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็ล้มไปด้วย สุดท้ายก็จะไม่เหลืออะไรหากไม่ช่วยกันหยุดการทำลายล้างนี้

สร้างสรรค์โดย Ogilvy Group Thailand
ผลิตภาพโดย Illusion, Bangkok

งานโฆษณาชุดนี้ออกแบบภาพให้ป่าไม้เหมือนต้นไม้ยักษ์เพียงต้นเดียว เมื่อมองครั้งแรกในแนวตั้ง แต่สิ่งที่เฉลยเนื้อหาและเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้น เมื่อพลิกภาพเป็นแนวนอน โดยทาง Ogilvy & Mather ได้ออกแบบภาพป่าไว้ทั้งหมด 3 แบบ เพื่อแสดงถึงป่าชนิดต่างๆ บนโลกนี้ที่กำลังถูกคุกคามย่างรุนแรงในทุกพื้นที่

โดยทาง Ogilvy & Mather ได้ส่งผลงานชิ้นนี้ ซึ่งเป็นงานโฆษณาของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เข้าประกวดใน Cannes Lions 2016 มหกรรมโฆษณาและความคิดสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุด ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งผ่านเข้ารอบได้ถึง 16 สาขา จาก 3 หมวดรางวัล ได้แก่ Print & Publishing Lions (7 Shortlist), Outdoor Lions (8 Shortlist) และ Design Lions (1 Shortlist) แม้ผลงานดังกล่าว จะไม่ได้รับรางวัลใหญ่ในการประกวด แต่การเข้ารอบถึง 16 สาขา นับว่าเป็นการเข้ารอบมากที่สุด ของงานจากประเทศไทยที่เคยส่งประกวด Cannes Lions และยังเป็นการเผยแพร่งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ปรากฎต่อสายตาคนทั่วโลก