แถลงการณ์ กรณีการจัดงานเลี้ยงและตั้งเวทีคอนเสิร์ตหลังงานบวงสรวงเจ้าพ่อเขาใหญ่

แถลงการณ์ กรณีการจัดงานเลี้ยงและตั้งเวทีคอนเสิร์ตหลังงานบวงสรวงเจ้าพ่อเขาใหญ่

สืบเนื่องจากการจัดงานเลี้ยงและตั้งเวทีคอนเสิร์ตหลังงานบวงสรวงเจ้าพ่อเขาใหญ่ บริเวณหน้าค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา 

.
โดยลักษณะการจัดงานตามที่ปรากฏออกสื่อต่างๆ  มีการตั้งเวทีคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ เปิดเพลงเสียงดัง จัดแสงไฟส่องสว่างที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงและอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ที่หากินในยามกลางคืน

นอกจากนี้ยังมีการจ้างโคโยตี้มาเต้นภายในงานดังกล่าวอีกด้วย ทำให้เกิดการรวมตัวหน้าเวทีคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมากทั้งที่อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และอาจทำให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง แม้จะอ้างว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีกำลังใจที่ดีในการทำงาน ในสถานการณ์ที่ผู้พิทักษ์ป่าจำนวนมากอาจต้องถูกเลิกจ้างนั้น แต่การสร้างเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำได้หลายวิธี

เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ในการเดินลาดตระเวนให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานในถิ่นธุระกันดาร หรือหากมีความจำเป็นต้องจัดงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวจริงก็สามารถดำเนินการได้แต่ต้องไม่ใช่ในพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นบ้านของสัตว์ป่า โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เป็นผืนป่ามรดกของคนทั้งโลกยิ่งไม่ควรมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้น

นอกจากนี้การกระทำดังกล่าวอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19 ภายในอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการกำหนดมาตรฐานบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบอย่างเสมอภาคแก่ประชาชนทุกคน

จากข้อมูลล่าสุดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดนสั่งย้ายด่วน พร้อมทั้งมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง กำหนดให้จบภายใน 7 วัน 

ร่วมรักษาป่าใหญ่ ผ่านระบบ Thai QR Code