• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก กิจกรรม เซ็นทรัลเวิลด์

เขียนอีเมลพิมพ์

เซ็นทรัลเวิลด์

Description

เซ็นทรัลเวิลด์ เดิมชื่อ เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เป็นโครงการศูนย์การค้า โรงแรม และอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ ตัดกับถนนพระราม 1 เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของเอเชีย และมีพื้นที่ขายมากเป็นอันดับสามของโลก

ที่ตั้ง 999/9 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

value_central_world

 

  
 
Date Title Venue City Type
03/02/2010 - 07/02/2010 เทศกาลจังหวะแผ่นดิน World Musiq & World Bar-B-Q เซ็นทรัลเวิลด์ - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม


รับข่าวสาร