• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก กิจกรรม Details - กำหนดการโครงการ “รำลึก 20 ปี สืบ นาคะเสถียร” ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เขียนอีเมล พิมพ์

กิจกรรม

Event 

Title:
กำหนดการโครงการ “รำลึก 20 ปี สืบ นาคะเสถียร” ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
When:
31/08/2010 - 01/09/2010
Where:
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง -
Category:
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

Description

กิจกรรม การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
31 สิงหาคม 2553
07.00 – 08.30 น. : ขบวนรณรงค์เริ่มเคลื่อนที่จาก สบอ.12 ไปยังจุดนัดหมาย
08.00 - 09.00 น. : ลงทะเบียน บริเวณหอนาฬิกา เทศบาลเมือง จ.อุทัยธานี
09.30 น. :พิธีเปิดการรณรงค์ โครงการ “รำลึก 20 ปี สืบ นาคะเสถียร”บริเวณหอนาฬิกา เทศบาลเมือง จ.อุทัยธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10.00 – 12.00 น. : การรณรงค์และแจกสื่อประชาสัมพันธ์
โดยเยาวชน ชาวบ้านอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ สบอ.12
13.00 – 15.00 น . : ขบวนรณรงค์เดินทางไปยังอำเภอรอบเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

กิจกรรม รำลึก 20 ปี สืบ นาคะเสถียร
31 สิงหาคม 2553
19.00 – 20.00 น. : สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “20 ปี สืบ นาคะเสถียร จากอดีตสู่ปัจจุบัน” และชมวีดิทัศน์ภารกิจการอนุรักษ์สัตว์ป่า
20.00 – 20.30 น. : รำลึก สืบ นาคะเสถียร

1 ก.ย. 2553
07.00 – 09.00 น. : ลงทะเบียน  ณ อนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
07.30 – 08.30 น. : ทำบุญ ตักบาตร รำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ณ อาคารอนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร
09.30 – 10.30 น. : ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมวางหรีด หน้ารูปปั้น สืบ นาคะเสถียร
10.30 – 11.30 น. : 20 ปี สืบ นาคะเสถียร กับการสืบสานตามแนวคิดและเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง และวาดภาพ
11.30 – 12.00 น. : มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดเรียงความ
12.00 น. : เสร็จพิธี
12.00 – 13.00 น. : รับประธานอาหารกลางวัน

กิจกรรม ส่งเสริมเรียนรู้ ร่วมดูแลปกป้องสัตว์ป่า
1 กันยายน 2553
08.00 น. : เยาวชนเดินทางถึงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
08.00 – 09.00 น. : ลงทะเบียน ณ อนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
09.30 – 10.30 น. : ร่วมวางหรีดรำลึก 20 ปี สืบ นาคะเสถียร หน้ารูปปั้น สืบ นาคะเสถียร
10.30 – 12.00 น. : กิจกรรมสืบสานอุดมการณ์ จิตวิญญาณการอนุรักษ์ (จากวันนั้นถึงวันนี้ 20 ปี สืบ นาคะเสถียร, เรียนรู้นก จากการระบายสีนก, ตามรอยเสือ, ตามรอยผู้พิทักษ์ป่า)
12.00 - 13.00 น. : รับประธานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. : กิจกรรมสืบสานอุดมการณ์ จิตวิญญาณการอนุรักษ์ (จากวันนั้นถึงวันนี้ 20 ปี สืบ นาคะเสถียร, เรียนรู้นก จากการระบายสีนก, ตามรอยเสือ, ตามรอยผู้พิทักษ์ป่า)
15.30 น. : เสร็จกิจกรรม และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  : กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Venue

Venue:
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง   -   Website
Country:
Country: th

Description

Sorry, no description available

รับข่าวสาร