• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก ป่าตะวันตก 7 ผู้ยิ่งใหญ่

ควายป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ควายป่า
ชื่อสามัญ : Wild Water Buffalo
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bubalus bubalis


ลักษณะ
ควายป่าเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับควายบ้าน แต่มีลำตัวขนาดลำตัวใหญ่กว่า มีนิสัยว่องไวและดุร้ายกว่าควายบ้านมาก ตัวโตเต็มวัยมีความสูงที่ไหล่เกือบ 2 เมตร น้ำหนักมากกว่า 1,000 กิโลกรัม ลำตัวโดยทั่วไปเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลดำ ขาทั้ง 4 สีขาวแก่หรือสีเทาคล้ายใส่ถุงเท้าสีขาว ด้านล่างของลำตัวเป็นลายสีขาวรูปตัววี (V) ควายป่ามีเขาทั้ง 2 เพศ เขามีขนาดใหญ่กว่าควายเลี้ยง วงเขากางออกกว้างโค้งไปทางด้านหลัง ด้านตัดขวางเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายเขาเรียวแหลม

 

สมเสร็จ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

สมเสร็จ
ชื่อสามัญ : Malayan Tapir
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tapirus indicus


ประวัติความเป็นมา
ชื่อทางภาษาอังกฤษของสมเสร็จ (Tapir) มีต้นตอมาจากภาษาอังกฤษของพวกอินเดียในบราซิลว่า “Tapi” ถือได้ว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณมากที่ สุดในโลก เช่นลักษณะและจำนวนกีบเท้ากะโหลกศีรษะที่สั้นแคบ และฟันที่ยังไม่พัฒนาอย่างฟันของแรดและม้า มีจำนวนฟัน 42-44 ซี่

 

นกยูง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

นกยูง
ชื่อสามัญ : Green Peafowl
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pavo muticus

ลักษณะทั่วไปของนกยูง

นก ยูง จัดว่าเป็นนกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งขนาดโตเต็มที่สูงประมาณ 0.8-1เมตร น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่จะหนักประมาณ 4-6 กิโลกรัม มีอายุยืนได้ถึง 40-50 ปี ตัวผู้มีขนาดโตกว่าตัวเมียตัวผู้เมื่อโตเต็มวัยขนคอจะมีสีน้ำเงิน (นกยูงอินเดีย) หรือลักษณะคล้ายเกล็ดมีสีเขียว (นกยูงไทย) ขนตามลำตัวจะมีสีเขียวเข้มอมน้ำเงินและดำ ขนหลังเป็นเกล็ดคล้ายใบไม้ ซ้อนทับกันตลอดแผ่นหลังหัวจะมีหงอนลักษณะคล้ายพู่กันปลายแหลม หรือเป็นรูปพัดแล้วแต่ชนิดพันธุ์ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ส่วนขนปีกจะมีสีเขียวเข้มอมน้ำเงินดำและขนหางจะมีสีเขียวเข้ม และมีดอกคล้ายรูปดวงตาตรงส่วนปลาย สำหรับตัวเมียจะมีขนตามตัวสีน้ำตาล ขนคอและหลังจะมีสีอ่อนกว่าตัวผู้ (นกยูงอินเดีย)  แต่นกยูงไทยลักษณะจะไม่แตกต่างกัน ส่วนหางจะสั้นและไม่มีดอก ดวงตากลมสีฟ้าน้ำตาลดำ หัวเล็กปีกมีสีน้ำเงินดำ และยาวตลอดลำตัว ทำให้นกยูงสามารถบินได้ ลักษณะเท้าของนกยูงจะพบว่ามีนิ้วเท้าข้างละ 4 นิ้ว ใต้นิ้วเป็นเนื้ออ่อนๆ ปลายนิ้วแหลมมีอุ้งเท้าที่สามารถเกาะกิ่งไม้ได้เป็นอย่างดี

 

วัวแดง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

วัวแดง (วัวเพาะ หรือ วัวดำ)
ชื่อสามัญ : Banteng
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Bos javanicus

ลักษณะทั่วไป
รูปร่างคล้ายวัวบ้าน แต่มีลักษณะสำคัญที่ต่างไปจากวัวบ้าน คือ ลำตัวมีขนาดใหญ่กว่า มีวงก้นขาวทั้งในตัวผู้และตัวเมีย มีเส้นขาวรอบจมูก ขาทั้ง 4 ข้างมีสีขาวตั้งแต่หัวเข่าจนถึงกีบเท้า ระหว่างโคนขาของตัวผู้ไม่มีขน แต่เป็นหนังตกกระแข็ง ๆ เรียกว่า "กระบังหน้า" ความยาวลำตัวและหัวประมาณ 190 - 255 เซนติเมตร หางยาว 65 - 70 เซนติเมตร สูงประมาณ 155 - 165 เซนติเมตร และมีน้ำหนักราว 600 - 800 กิโลกรัม ส่วนวัวแดงที่พบในประเทศไทยนั้น ทั้งตัวผู้ และตัวเมีย มีสีน้ำตาล แต่ตัวผู้มีสีเข้มกว่า หางสั้น เห็นได้ชัด มีเส้นสีดำกลางหลัง จากไหล่ถึงโคนหาง ตัวผู้มีอายุมาก มีสีน้ำตาลดำ มีสีขาวรูปใบโพธิ์ที่ก้น รอบริมฝีปาก เหนือเปลือกตา และที่ขาทั้งสี่ ตั้งแต่เหนือเข่าลงไป มีสีขาวเรียกว่า ถุงเท้าขาว

 

กระทิง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

กระทิง
ชื่อสามัญ : Gaur
ชื่อวิทยาศาสตร์ :

กระทิง (Gaur) เป็นวัวป่าชนิด Bos gaurus ในวงศ์ Bovidae ขนยาว ตัวสีดำหรือดำแกมน้ำตาล เว้นแต่ที่ตรงหน้าผากและครึ่งล่างของขาทั้ง 4 เป็นสีขาวเทา ๆ หรือเหลืองอย่างสีทอง เรีบกว่า "หน้าโพ" ขาทั้ง 4 ข้างตั้งแต่เหนือเข่าลงไปถึงกีบเท้ามีสีขาวเทาหรือเหลืองทอง ทำให้มองดูเหมือนสวมถุงเท้า สีขนของกระทิงบริเวณหน้าผากและถุงเท้าเกิดจากคราบน้ำมันในเหงื่อซึ่งเป็น ลักษณะเฉพาะของสัตว์ชนิดนี้ คอสั้น และมีพืม (เหนียงคอ) ห้อยยาวลงมาจากใต้คอ เขามีสีเขียวเข้ม ปลายเขามีสีดบริเวณโคนเขามีรอยย่นซึ่งรอยนี้จะมีมากขึ้นเมื่อสูงวัยขึ้น

 

ช้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ช้าง
ชื่อสามัญ : Elephant
ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ช้างเอเซียจำแนกได้ 3 ชนิดย่อย (subspecies) ได้แก่

1. ช้างเอเซียพันธุ์ศรีลังกา (Elephas maximus maximus Linn) เป็นช้างที่มีอยู่ในป่าตามธรรมชาติเฉพาะในเกาะซีลอนหรือเกาะลังกา ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศศรีลังกาเท่านั้น มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาช้างเอเซียทั้งหมด ตัวผู้หรือช้างพลายส่วนใหญ่จะเป็นช้างสีดอ คือ ไม่มีงา มีแต่ขนายซึ่งเป็นงาขนาดเล็กโตประมาณเท่าข้อมือ (เส้นรอบวงประมาณ 15-20 เซนติเมตร) ยาวไม่พ้นปากหรืออาจยาวพ้นปากเพียงเล็กน้อย มีน้อยตัวที่มีงา ส่วนตัวเมียหรือช้างพังมีลักษณะเหมือนกับช้างเอเซียพันธุ์อื่นๆคือไม่มีงา มีแต่ขนายเท่านั้น

 

เสือ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

เสือโคร่ง
ชื่อสามัญ : Tigri
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Panthera tigris

เสือโคร่งจัดเป็นสัตว์ชนิดพันธุ์ที่เป็นกุญแจ หรือ Keyston Species ที่จะไขไปสู่ประตูแห่งความอยู่รอดของสรรพสัตว์เสือโคร่งเป็นหนึ่งในสัตว์ผู้ ล่าขนาดใหญ่ของโลกและใหญ่ที่สุดในทวีปเอเซีย อวัยวะในการรับสัมผัสของเสือโคร่งนั้นได้มีการพัฒนาดีมากทั้งด้านการมองเห็น การรับฟังและการดมกลิ่นประสาทจมูกของเสือโคร่งนั้นด้อยกว่าสุนัขเพียงเล็ก น้อยเท่านั้น หูของเสือโคร่งสามารถบิดหันไปมาเพื่อการรับฟังและจับความเคลื่อนไหวรวมทั้ง มีดวงตาที่สามารถแยกสีต่างๆ และจับความเคลื่อนไหวของเหยื่อได้ดีสามารถมองเห็นภาพด้วยตาทั้งสองข้างได้ พร้อมๆ กัน มีประสิทธิภาพในการกระโจนสูง รวมทั้งกรงเล็บและฟันเขี้ยวที่แหลมคม จึงทำให้เสือโคร่งเป็นนักล่าที่ทรงพลานุภาพ

 

รับข่าวสาร