เพราะเหตุใดการสร้างฝายในป่าถึงไม่ใช่สิ่งดี

เพราะเหตุใดการสร้างฝายในป่าถึงไม่ใช่สิ่งดี

ฝาย หากมองง่าย ๆ มันก็ไม่ต่างจากเขื่อนขนาดย่อส่วนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขัดขวางการไหลของน้ำ ฝายนั้นจะ …

Read more เพราะเหตุใดการสร้างฝายในป่าถึงไม่ใช่สิ่งดี

ข้อกังวลต่อผลกระทบการสร้างฝายโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบในพื้นที่เปราะบางทางนิเวศ

ข้อกังวลต่อผลกระทบการสร้างฝายโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบในพื้นที่เปราะบางทางนิเวศ

ตามที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าชุ …

Read more ข้อกังวลต่อผลกระทบการสร้างฝายโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบในพื้นที่เปราะบางทางนิเวศ