ผ้าทอจอมป่า จากภูมิปัญญาสู่การรักษาป่าใหญ่

ผ้าทอจอมป่า จากภูมิปัญญาสู่การรักษาป่าใหญ่

ชวนชมนิทรรศการ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก ตอน ผ้าทอจอมป …

Read more ผ้าทอจอมป่า จากภูมิปัญญาสู่การรักษาป่าใหญ่

การก้าวสู่อนาคตของผ้าทอจอมป่า # 2

การก้าวสู่อนาคตของผ้าทอจอมป่า # 2

ความเดิมที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้เล่าถึงเบื้องหลังการทำงานของกลุ่มป่าทอจอมป่าที่กำลังจะหัดใช้เครื่อ …

Read more การก้าวสู่อนาคตของผ้าทอจอมป่า # 2

การก้าวสู่อนาคตของผ้าทอจอมป่า

การก้าวสู่อนาคตของผ้าทอจอมป่า

สัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มงานวิสาหกิจผ้าทอจอมป่า หนึ่งในกิจกรรมของโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวัน …

Read more การก้าวสู่อนาคตของผ้าทอจอมป่า