ผ้าทอจอมป่า จากภูมิปัญญาสู่การรักษาป่าใหญ่

ผ้าทอจอมป่า จากภูมิปัญญาสู่การรักษาป่าใหญ่

ชวนชมนิทรรศการ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก ตอน ผ้าทอจอมป่า จากภูมิปัญญาสู่การรักษาป่าใหญ่ ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แยกรัชโยธิน

 

ด้ายแต่ละเส้นที่นำมาถักทอจนเป็นผืนผ้าสำหรับนุ่งห่มหรือสวมใส่นั้นล้วนมีเรื่องราวและที่มา

บางเส้นหมายถึงวัฒนธรรมและประเพณี บางเส้นหมายถึงภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งมาสู่รุ่นหนึ่ง บ้างก็เป็นเส้นใยที่ให้ความอบอุ่น สำหรับนุ่งห่ม บ่งบอกวิถีคิดและชีวิตที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน

ผ้าทอที่ผ่านการบรรจงร้อยเรียงเส้นด้ายในนามผ้าทอจอมป่านี้ คือ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอและโผล่วในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่กลางผืนป่าใหญ่ของเขตรักษาพันธุ์อุ้มผางเรื่อยไปจนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกมาแต่เดิม

นับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ชุมชนเหล่านี้มีภูมิปัญญาการทอผ้าที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ทั้งการทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้สำหรับงานประเพณี

จนเมื่อกระแสสังคมภายนอกโถมเข้าสู่ป่า วิถีชีวิตดั้งเดิมจึงค่อยๆ เปลี่ยนไป การทอผ้ากลายเป็นความไม่จำเป็น จนเกือบจะถูกกลืนหาย แต่โชคดีที่บรรดาพี่น้องชุมชนกลางป่ายังคงรักษาภูมิปัญญาเหล่านั้นเอาไว้

กระทั่งเกิดกระบวนการฟื้นฟูภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมกระบวนการทอผ้าให้กลับมามีความสำคัญ และนำมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอีกครั้ง

ภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก ดำเนินการโดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และการสนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การทอผ้าในวันนี้ได้ขยายมิติไปสู่การสร้างอาชีพเป็นมิตรกับผืนป่าให้แก่ชุมชนกลางป่าใหญ่

ชุมชนมีรายได้ ขณะที่ป่าได้รับการรักษา และไม่ถูกบุกรุก

ที่กล่าวมานั้น คือ ความโดนย่อของ ผ้าทอจอมป่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผืนป่าตะวันตก

ชวนมาทำความรู้จักเรื่องราวการรักษาป่าด้วยผ้าทออย่างเต็มรูปแบบ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาป่าใหญ่ผ่านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานแสดงนิทรรศการและผลงาน โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก ตอน ผ้าทอจอมป่า จากภูมิปัญญาสู่การรักษาป่าใหญ่ ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แยกรัชโยธิน

 

 

ทำความรู้จักเรื่องราวผ้าทอจอมป่า ได้ที่ facebook ผ้าทอ จอมป่า – ผลิตภัณฑ์ชุมชนในผืนป่าตะวันตก
เร็วๆ นี้ ติดตามสาส์นสืบ ฉบับผ้าทอจอมป่า

 

ในงานนี้ นอกจากจะได้รู้จักผ้าทอจอมป่าแล้ว ยังได้พบการออกร้านของกลุ่มต่างๆ ภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตกเพิ่มเติม อาทิเช่น กลุ่มกาแฟจอมป่า กับกาแฟทีลอซู กลุ่มบ้านเรียนรู้ ที่มาพร้อมกับพืชผักสวนครัวสดๆ สั่งตรงมาจากสวนหลังบ้าน ปลอดสารเคมีแท้ 100% และยังรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากทั้งพืชผักสมุนไพรริมรั้ว และรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

23 – 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แยกรัชโยธิน

 

บรรยากาศงาน โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก เมื่อปี 2560 ปีที่ผ่านมา นำเสนอในประเด็น กาแฟรักษาป่า กับ Jompa Coffee House