ผืนป่าสมบูรณ์ทั่วโลกหายไป 12% ระหว่างปี 2000-2020

ผืนป่าสมบูรณ์ทั่วโลกหายไป 12% ระหว่างปี 2000-2020

ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์ต้นไม้บนโลกใบนี้มีมากกว่า 70,000 สายพันธุ์ แต่พื้นที่ป่าของเรากลับ …

Read more ผืนป่าสมบูรณ์ทั่วโลกหายไป 12% ระหว่างปี 2000-2020

ป่าฝนเขตร้อนที่ปลูกขึ้นใหม่อาจอายุไม่ยืนยาวอย่างที่เราคิด

ป่าฝนเขตร้อนที่ปลูกขึ้นใหม่อาจอายุไม่ยืนยาวอย่างที่เราคิด

การป้องกันไม่ให้ป่าปลูกรุ่นสองที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ถูกตัดโค่นลงนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหร …

Read more ป่าฝนเขตร้อนที่ปลูกขึ้นใหม่อาจอายุไม่ยืนยาวอย่างที่เราคิด

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสามารถยุติการทำลายป่าภายในปี พ.ศ. 2573 ได้จริงหรือ?

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสามารถยุติการทำลายป่าภายในปี พ.ศ. 2573 ได้จริงหรือ?

ป่าร้อนชื้นราว 15 เปอร์เซ็นต์ของโลกกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ตลอด 20 ปีที่ผ่าน …

Read more เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสามารถยุติการทำลายป่าภายในปี พ.ศ. 2573 ได้จริงหรือ?

ใน 1 ปี พื้นที่ป่าทั่วโลกหายไปเทียบเท่าขนาดของประเทศอังกฤษ

ใน 1 ปี พื้นที่ป่าทั่วโลกหายไปเทียบเท่าขนาดของประเทศอังกฤษ

ทุกๆ ปี ทั่วทั้งโลกกำลังสูญเสียพื้นที่ป่าขนาดเท่าประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าฝนเขตร้อน ซึ่งจะส่งผ …

Read more ใน 1 ปี พื้นที่ป่าทั่วโลกหายไปเทียบเท่าขนาดของประเทศอังกฤษ

สหภาพยุโรป ผู้สมรู้ร่วมคิดในการทำลายป่ากัมพูชา ?

สหภาพยุโรป ผู้สมรู้ร่วมคิดในการทำลายป่ากัมพูชา ?

ภาพถ่ายดาวเทียมเหนือกัมพูชาแสดงให้เห็นพื้นที่สีเขียวที่หดหายไปอย่างต่อเนื่องตลอด 40 ปีที่ผ่านมา พื้น …

Read more สหภาพยุโรป ผู้สมรู้ร่วมคิดในการทำลายป่ากัมพูชา ?