เปิดรับฟังความเห็น ทำ EIA ‘กำแพงกันคลื่น’ ทำ EIA

เปิดรับฟังความเห็น ทำ EIA ‘กำแพงกันคลื่น’ ทำ EIA

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพ …

Read more เปิดรับฟังความเห็น ทำ EIA ‘กำแพงกันคลื่น’ ทำ EIA

กำแพงกันคลื่น… โครงสร้างทางวิศวกรรมยา(พิษ)ครอบจักรวาลของรัฐบาลไทย

กำแพงกันคลื่น… โครงสร้างทางวิศวกรรมยา(พิษ)ครอบจักรวาลของรัฐบาลไทย

ภาครัฐนิมยมใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมที่หลากหลายรูปแบบในการแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เพราะมันเป็นมาตรการ …

Read more กำแพงกันคลื่น… โครงสร้างทางวิศวกรรมยา(พิษ)ครอบจักรวาลของรัฐบาลไทย

EIA กำแพงกันคลื่น และ… ที่หายไป

EIA กำแพงกันคลื่น และ… ที่หายไป

นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 หลังมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ถอดกำแพงกันคลื่นออกจ …

Read more EIA กำแพงกันคลื่น และ… ที่หายไป

คุ้มครองและปกป้องชายหาดจากการถูกทำลายด้วยกำแพงกันคลื่น

คุ้มครองและปกป้องชายหาดจากการถูกทำลายด้วยกำแพงกันคลื่น

เราจักไม่ยอมปล่อยให้ชายหาดถูกทําลายยํ้ายีอีกต่อไป เราขอส่งเสียงพูดแทนชายหาด และทวงคืนชายหาดของประชาช …

Read more คุ้มครองและปกป้องชายหาดจากการถูกทำลายด้วยกำแพงกันคลื่น

สรุปประเด็นการคัดค้านกำแพงกันคลื่น เกาะสมุย 

สรุปประเด็นการคัดค้านกำแพงกันคลื่น เกาะสมุย 

กำแพงกันคลื่นตัวช่วยที่ทุกคนเข้าใจว่ามันสามารถช่วยชายหาดพ้นจากการกัดเซาะของคลื่นได้ แต่มันกลับไม่ได้ …

Read more สรุปประเด็นการคัดค้านกำแพงกันคลื่น เกาะสมุย