สารคดี กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

สารคดี กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ข้าพเจ้า จะรักษาไว้ซึ่ง ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ไว้เป็นมรดกตกทอด แก่ลูกหลาน สืบต่อไป

 

คำปฏิญาณที่พนักงานพิทักษ์ป่าต่างเคยกล่าวกันทุกคน คือ สิ่งย้ำเตือนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคนที่ถูกเรียกว่า ‘เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า’

หากจะนิยามความหมายและความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ก็คงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินเลยอะไร ถ้าจะบอกว่าพวกเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความเขียวสดของต้นไม้ทุกต้น ความเคลื่อนไหวของแม่น้ำทุกสาย ลมหายใจของสัตว์ป่าทุกตัว จนถึงลมหายใจของพวกเราทุกคน

ชวนชวมสารคดี กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า กับเรื่องราวการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้ทำงานปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าให้แก่เรา รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ก่อตั้งขึ้นนับตั้งแต่วันก่อตั้งองค์กร เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของ สืบ นาคะเสถียร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร – กองทุนผู้พิทักษ์ป่า
ร่วมสนับสนุนเสบียงอาหารและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก ร่วมสนับสนุนเสบียง