ตามรอยหาเสือปลา ทุ่งสามร้อยยอด

ตามรอยหาเสือปลา ทุ่งสามร้อยยอด

ภารกิจของเราในวันนี้ คือตามหาสัตว์ป่าชนิดหนึ่ง ที่พบได้เฉพาะระบบนิเวศแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเท่านั้น นั่นก็คือเจ้าน้อน ‘เสือปลา’ นั่นเอง เราจะพาทุกคนไปตะลุยทุ่งสามร้อยยอด ที่ถือได้ว่าเป็นบ้านหลังแรกและหลังเดียวเท่านั้นของเสือปลา แอบใบ้ว่าที่นี่พบเสือปลามากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย 

และยังเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยของ ‘โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์เสือปลา โดยกระบวนการมีส่วนรวมของชุมชน รอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด’ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด แพนเทอรา (Panthera) ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) และชุมชนในพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์เสือปลาและถิ่นอาศัยอย่างมีส่วนร่วมตามหลักวิชาการ ชุมชนเกิดความตระหนักและได้รับประโยชน์ต่อการมีอยู่ของเสือปลาในพื้นที่ ตลอดจนนำไปสู่การลดความขัดแย้งระหว่างคนกับเสือปลา และอยู่ร่วมกันได้โดยชุมชนมีทางเลือก 

เราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้เจอเสือปลาไหม แต่อย่างน้อยเราก็ได้ไปรู้จักถิ่นอาศัยของเสือปลาจากผู้นำชุมชน รวมถึงชาวบ้านที่มีทั้งความรู้และใจที่อยากจะอนุรักษ์เสือปลาในถิ่นที่อยู่อาศัยแห่งสุดท้ายนี้

#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #สนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดล้อม #กองทุนสิ่งแวดล้อมสผ #กองทุนสิ่งแวดล้อม

ผู้เขียน

+ posts

สาวแว่นทาสแมวที่ชอบบอกเล่าเรื่องราวผ่านลายเส้น มีธรรมชาติช่วยฮีลใจ และหลงใหลในพระจันทร์เสี้ยว