จากไฟป่าถึงปัญหาหมอกควัน ต้นตอ การแก้ไข และเรื่องควรรู้เกี่ยวกับการจัดการ l SEUB TALK EP.32

จากไฟป่าถึงปัญหาหมอกควัน ต้นตอ การแก้ไข และเรื่องควรรู้เกี่ยวกับการจัดการ l SEUB TALK EP.32

แม้จะผ่านช่วงหน้าร้อนมาแล้ว แต่ประเด็นการจัดการไฟป่าและหมอกควันนั้น ไม่ได้ทำเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

SEUB TALK EP นี้ ชวนผู้ฟังล้วงลึกถึงที่มาของปัญหาไฟป่า แนวทางในการป้องกัน ขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ประเด็นเรื่องไฟป่ากลายเป็นปัญหาระดับชาติและขยายผลกระทบต่อไปถึงเรื่องหมอกควัน

จากสถานการณ์ไฟป่าของประเทศไทย ในเวลานี้ เราจะจัดการอย่างไรได้บ้าง อัครวิชญ์ จันทร์พูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ชวน ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านการจัดการไฟป่าภูมิภาคอาเซียนตอนบน มาร่วมไขคำตอบ

เมื่อไหร่มีไฟ ที่นั้นมีควัน การชิงเผาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดควัน ยังไงก็เกิดควันแน่ แต่ควันที่เกิดเราควบคุมได้ เพราะเราควบคุมการเผาไว้แล้ว แล้วพอถึงในฤดูไฟถ้าหากเกิดไฟอีก ความรุนแรงก็จะน้อยลงเพราะมีการควบคุมไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดับได้ง่าย

แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรโอกาสเกิดไฟไหม้ก็จะสูงกว่าแน่นอน และก็จะตามมาด้วยปัญหาหมอกควัน แต่เราต้องเน้นย้ำว่า การชิงเผาไม่ได้ทำให้ปัญหาหมอกควันหายไป เพียงแต่ช่วยลดปัญหาหมอกควันที่จะเกิดขึ้น