‘งูใหญ่เลื้อยผ่านหมู่บ้าน’ หายนะชุมชนกะเหรี่ยงแห่งป่าทุ่งใหญ่นเรศวร l SEUB TALK EP.28

‘งูใหญ่เลื้อยผ่านหมู่บ้าน’ หายนะชุมชนกะเหรี่ยงแห่งป่าทุ่งใหญ่นเรศวร l SEUB TALK EP.28

Seub Talk สัปดาห์นี้ เอกวิทย์ เตระดิษฐ์ ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร และปราโมทย์ ศรีใย เจ้าหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ชวนทุกท่านมาฟังเรื่องเล่าคำสอนของบรรพบุรุษกะเหรี่ยง คำเตือนหายนะที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนในป่า ตลอดจนเรื่องราวทางระบบนิเวศ เมื่อมี ‘งูใหญ่’ เลื้อยผ่านหมู่บ้าน

‘งูใหญ่’ ตามคำสอนของบรรพบุรุษกะเหรี่ยง คืออะไร และหายนะแบบไหนที่จะเกิดขึ้น ชวนติดตามใน Seub Talk EP.28 ‘งูใหญ่เลื้อยผ่านหมู่บ้าน’ หายนะชุมชนกะเหรี่ยงแห่งป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

“งูใหญ่เลื้อยผ่านหมู่บ้าน ม้ามีเขา เสาบ้านออกดอก คนเสียงดังมาเรียกใกล้ ๆ บ้าน” คือคำตักเตือนของบรรพบุรุษชาวกะเหรี่ยง พึงให้ลูกตระหนักถึงสัญญาณทั้ง 4 ที่บ่งบอกถึงหายนะที่กำลังมาเยือนทำให้หมู่บ้านล่มสลาย

“งูใหญ่เลื้อยผ่านหมู่บ้าน ม้ามีเขา เสาบ้านออกดอก คนเสียงดังมาเรียกใกล้ ๆ บ้าน” เป็นคำสอนทั้ง 4 ข้อ เป็นของบรรพบุรุษกะเหรี่ยงโผล่ว ในตำบลไล่โว่ ซึ่งถ่ายทอดเป็นคำสอนจากรุ่นต่อรุ่นมาช้านาน ซึ่งปราชญ์ชาวกะเหรี่ยงได้ตีความหมายเป็นลางบอกเหตุร้าย ที่ส่งผลต่อการล่มสลายของชุมชนกะเหรี่ยง