มูลนิธิสืบฯ ลงพื้นที่เยี่ยม-สร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้พิทักษ์ป่า ในการปฏิบัติหน้าที่

มูลนิธิสืบฯ ลงพื้นที่เยี่ยม-สร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้พิทักษ์ป่า ในการปฏิบัติหน้าที่

มูลนิธิสืบฯ ลงพื้นที่เยี่ยม ‘ผู้พิทักษ์ป่า’ ตามแผนงานตลอดปี 2565 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

.
เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2565 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร นำโดย มล.ปริญญากร วรวรรณ กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตาก เพื่อสร้างขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมอบเป้สนาม จำนวน 10 ใบ ให้กับหน่วยพิทักษ์ป่าอุตะคี และ หน่วยพิทักษ์ป่าเบ้คี เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในภารกิจการลาดตระเวน

เป้สนามดังกล่าวมาจากโครงการฟ้าหลังฝนเพื่อคนเฝ้าป่าซึ่งมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้เปิดช่องทางระดมความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการทำงานและอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตลอดจนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น หรือการให้การช่วยเหลือกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากสาธารณชน กลุ่ม และ องค์กรณ์ต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับงานพิทักษ์ป่า

โดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิสืบฯ ได้ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นอย่างมากและเป็นกำลังสำคัญหลักที่สุดในการดูแลผืนป่าและสัตว์ป่าให้กับคนไทย ผู้พิทักษ์ป่าซึ่งอยู่ตามหน่วยต่าง ๆ ในป่าลึก จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูเเลคนเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาดูเเลผืนป่าได้ต่อไป

ทั้งนี้ตลอดปี 2565 ฝ่ายงานผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีแผนงานลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิทักษ์ป่าในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ให้ครอบคลุมในระดับผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ จะพิจารณาตามความต้องการของแต่ละพื้นที่อีกครั้ง

ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ป่าได้ที่ www.seub.or.th/forestranger

กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร