ประมวลภาพชุดแรก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ สภากาชาดไทย เพื่อผู้พิทักษ์ป่า เเละชุมชนรอบป่า ประจำปี 2567

ประมวลภาพชุดแรก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ สภากาชาดไทย เพื่อผู้พิทักษ์ป่า เเละชุมชนรอบป่า ประจำปี 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เพื่อผู้พิทักษ์ป่าและชุมชนรอบป่า สภากาชาดไทย ณ โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับบริการทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วยการรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา หน่วยทันตกรรม ให้การบริการด้านการอุดฟัน ถอนฟัน เเละขูดหินปูน หน่วยการให้บริการด้วยวิธีฝังเข็มประยุกต์ เเละการให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 

รวมทั้งมีการมอบชุดของขวัญสภากาดไทยวันละ 120 ชุด ตู้ยาสามัญประจำบ้าน รถเข็นผู้พิการให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ละ 2 – 3 คัน ต่อวัน

หลังจบกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยพร้อมมอบชุดของขวัญสภากาชาด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยในพื้นที่

และในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ โรงเรียนบ้านหนองหลวง และ โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ตามลำดับ

ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะนำภาพบรรยากาศกิจกรรมในแต่ละวันมาให้ชมกันต่อไป 

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส