บรรยากาศ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ สภากาชาดไทย เพื่อผู้พิทักษ์ป่า เเละชุมชนรอบป่า

บรรยากาศ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ สภากาชาดไทย เพื่อผู้พิทักษ์ป่า เเละชุมชนรอบป่า

บรรยากาศกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ เเละประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อผู้พิทักษ์ป่า เเละชุมชนรอบป่า จังหวัดอุทัยธานี เเละจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจของ “งานผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” โดยได้มีการตรวจสุขภาพผู้พิทักษ์ป่าเเละคนในชุมชนรอบป่า โดยมีสภากาชาดไทยเป็นหัวเเรงหลัก เเละได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเหล่ากาชาดเเละหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอุทัยธานี เเละจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเเรงกันให้โครงการฯ นี้เกิดขึ้นเเละสำเร็จได้ด้วยดี ด้วยเห็นร่วมกันว่า สุขภาพของผู้พิทักษ์ป่าเเละคนในชุมชนโดยรอบนั้น มีความสำคัญ และโอกาสในการเข้าถึงการรักษาก็จำเป็นไม่เเพ้กัน