ประกอบร่างโครงสร้าง ‘จุดสกัดสามแยกปางวัว – เด่นหญ้าขัด’

ประกอบร่างโครงสร้าง ‘จุดสกัดสามแยกปางวัว – เด่นหญ้าขัด’

การทำงานครั้งนี้นับเป็นภาคต่อหลังจากช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โดยในรอบนี้เป็นการทำผนังอาคาร 2 ด้าน และติดตั้งโซล่าเซลล์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พร้อมทั้งสถาปนิกอาสา จากบริษัท แปลน สตูดิโอ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิใจกระทิง

และในส่วนของตัวโซล่าเซลล์ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณบดีสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ดัดแปลงตัวแผงโซล่าเซลล์ และกล่องอุปกรณ์กักเก็บพลังงานให้มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก และติดตั้งง่าย มอบให้กับโครงการนี้จำนวน 1 ชุด

โดยจุดสกัดแห่งนี้จะเป็นทั้งที่ทำการ และที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงเท่าทันต่อสถานการณ์ ทั้งในช่วงการท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว จุดสกัดแห่งนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นจุดพักและจุดปฐมพยาบาลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวต่อไปในอนาคต

ผนังด้านหลัง พร้อมติดตั้งหน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ผนังด้านหน้าติดบานประตู และกันสาด
งานหลักเสร็จแล้วตามมาด้วยการเพิ่มความแข็งแรงและเก็บงานส่วนอื่น ๆ ให้เรียบร้อย
ต่อเติมระเบียงด้านหน้าเพิ่มอีกนิด จะได้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มอีกหน่อย
เจ้าหน้าที่ขนย้ายแผงโซล่าเซลล์จากหน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก มายังจุดสกัดสามแยกปางวัว-เด่นหญ้าขัด

ที่มาและความสำคัญ

สำหรับดอยเชียงดาวนั้นมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน ซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 300 – 2,225 เมตรจากระดับน้ำทะเล จัดได้ว่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีความสำคัญอย่างมาก ทั้งยังอุดมไปด้วยป่าดิบเขาและป่าหลายประเภทคละกันไป มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสงวนที่สำคัญคือ กวางผา และเลียงผา นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีสังคมพืชกึ่งอัลไพน์ (subalpine) อีกด้วย โดยยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดดอยหลวงเชียงดาว มีความสูง 2,225 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ส่วนหนึ่งของผืนป่า ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

จากผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพพบว่า พื้นที่บริเวณสามแยกปางวัวเด่นหญ้าขัด เป็นพื้นที่ที่กลุ่มพรานใช้เป็นเส้นทางเข้ามาล่าสัตว์ ทั้งบางช่วงยังมีนักท่องเที่ยวแอบใช้เส้นทางนี้เข้ามาท่องเที่ยวยังดอยหลวงเชียงดาว ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจึงเห็นว่า ควรจะมีการสร้างจุดสกัดบริเวณสามแยกปางวัวเด่นหญ้าขัด เพื่อเป็นจุดสกัดกั้นการกระทำผิด และเป็นจุดที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่จะใช้เส้นทางนี้ในช่วงฤดูท่องเที่ยวดอยหลวง และด้วยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากหน่วยพิทักษ์ป่า ซึ่งยากแก่การเข้าถึง การที่มีจุดสกัดตรงส่วนนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กวางผา สัตว์ป่าชนิดสำคัญของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

ติดตามทุกข่าวสารงานพิทักษ์ป่า ได้ที่ : https://www.seub.or.th/forestranger/


 

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส