สาส์นสืบ – ณ ใจกลางป่าห้วยขาแข้ง

สาส์นสืบ – ณ ใจกลางป่าห้วยขาแข้ง

ในบรรดาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย เขตฯ ห้วยขาแข้ง อาจนับได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดของไทย โดยเฉพาะเมื่อนับพื้นที่เขตฯ ทุ่งใหญ่นเรศวร ที่ได้รับการประกาศร่วมกันเป็นพื้นที่มรดกโลก

คงไม่มีใครปฏิเสธคุณค่าของเขตฯ ห้วยขาแข้ง

เราพบนกในวงศ์นกเงือก 6 ชนิด จาก 12 ชนิด ที่มีอยู่ในประเทศไทยที่นี่

เราพบนกมากกว่า 355 ชนิด จากที่มีอยู่ในประเทศไทย 942 ชนิด ในจำนวนมีนกยูงพันธุ์ไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก

เราพบวัวแดง กระทิง และควายป่า อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่นี้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

เราพบสัตว์ป่าสงวน 5 ชนิดจาก 15 ชนิดของไทยที่นี้ คือ เก้งหม้อ เลียงผา สมเสร็จ กระทิง และควายป่า

และเรายังมีโอกาสที่จะพบสิ่งต่างๆ อีกมากมาย

บนเงื่อนไขที่ว่า เรามีการจัดการและรักษาป่าห้วยขาแข้งนี้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 


อ่านต่อ สาส์นสืบ ฉบับ ณ ใจกลางป่าห้วยขาแข้ง บ้านที่มนุษย์ควรเอื้อแก่สัตว์ป่า (ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 เดือนธันวาคม 2541 – กุมภาพันธ์ 2542) หรือ ดาวน์โหลด