งานอนุรักษ์บนทางท้าทายแห่งวันวัย และความเสียสละ ของเสรีภาพ ยิ้มเฟือง

งานอนุรักษ์บนทางท้าทายแห่งวันวัย และความเสียสละ ของเสรีภาพ ยิ้มเฟือง

1 เสรีภาพ ยิ้มเฟือง เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นับเวลามาถึงวันน …

Read more งานอนุรักษ์บนทางท้าทายแห่งวันวัย และความเสียสละ ของเสรีภาพ ยิ้มเฟือง

สาธิดา ราหุละ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ความอิสระจากธรรมชาติเป็นพลังสร้างสรรค์ผลงาน

สาธิดา ราหุละ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ความอิสระจากธรรมชาติเป็นพลังสร้างสรรค์ผลงาน

1 หากมีกระดาษสีขาวหนึ่งแผ่น พร้อมกับโจทย์ให้เราวาดภาพอะไรก็ได้ลงไป คุณจะแต่งแต้มสิ่งใดลงในความว่างเป …

Read more สาธิดา ราหุละ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ความอิสระจากธรรมชาติเป็นพลังสร้างสรรค์ผลงาน

ชฎาภรณ์ ศรีใส นักวิชาการที่เรียนรู้งานอนุรักษ์จากการดูนก

ชฎาภรณ์ ศรีใส นักวิชาการที่เรียนรู้งานอนุรักษ์จากการดูนก

1 รักแรกพบของ ทราย – ชฎาภรณ์ ศรีใส เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เกิดขึ้นในวันที่ …

Read more ชฎาภรณ์ ศรีใส นักวิชาการที่เรียนรู้งานอนุรักษ์จากการดูนก