สัญลักษณ์ 33 ปี สืบ นาคะเสถียร

สัญลักษณ์ 33 ปี สืบ นาคะเสถียร

ทุกๆ ปี ในวาระ รำลึก สืบ นาคะเสถียร ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน บนหน้าโซเชียลมีเดียต่างๆ ขององค์กรจะปรับภาพโปรไฟล์ใหม่ เปลี่ยนจากตราสัญลักษณ์เดิมที่ใช้มาตั้งแต่วันก่อตั้ง เป็นสัญลักษณ์ที่จัดทำขึ้นพิเศษในปีนั้นๆ

แต่ละปีสัญลักษณ์ที่ใช้จะแตกต่างกันตามแต่วาระ ธีมคอนเส็ปต์ เรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร บางครั้งอาจมาจากเบื้องหลังการทำงาน ภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กร หยิบยกเอาความคิดมาจัดวาง แล้วดีไซน์เป็นรูปร่าง

เช่นเดียวกับ สัญลักษณ์ 33 ปี สืบ ก็ถูกคิดและออกแบบมาจากสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ก่อนจะปรับลดให้เหลือสาส์นสำคัญ

สำหรับ สัญลักษณ์ 33 ปี ผู้ออกแบบ นางสาวจารุวรรณ กุณาเลย (เจ้าหน้าที่ออกแบบของที่ระลึก) ตั้งต้นไอเดียจากเรื่องราวของการเดินทาง ซึ่งเป็นช่วงระหว่าง 33 ปีที่ผ่านมา กับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 34 ในเวลาต่อไป

33 ปีที่ผ่านมา คือ การหยิบเอาบางส่วนของสัญลักษณ์ดั้งเดิมมาใช้ (กวางผาโผนสู่เปลวเพลิงบนใบปอสาในฉากราตรีประดับดาว) โดยนำกวางผา ดวงดาว และเปลวไฟ มาประกอบเป็นตัวเลข 33

ส่วนการก้าวเข้าสู่ปีต่อไป คือรูปทรงที่นำมาจัดวางใหม่ ใช้โครงสร้างของตัวเลข 33 เป็นองค์ประกอบหลัก

เลข 3 ตัวแรกเป็นภาพกวางผากำลังหันเหลียวไปทางด้านหลัง ย้อนมองไปถึงวันเวลาที่ผ่านมา ทบทวนสิ่งต่างๆ ในอดีต งานที่สืบทำ ภารกิจสืบทอดเจตนา อันเป็นบทเรียนที่ควรค่าแก่การรักษาเจตนารมย์นั้นไว้ 

เลข 3 ตัวที่สอง ประกอบด้วยเปลวไฟ โดยอิงความหมายเดิม อุปสรรคที่จะต้องฟันฝ่า กล้ากระโดดผ่านแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเปลวเพลิง เพราะอย่างไรเสียก็คงปฏิเสธมิได้ว่างานอนุรักษ์ในอนาคตยังคงมากด้วยอุปสรรคอันร้อนแรงไม่ต่างจากเปลวเพลิงรออยู่

ระหว่างเลข 3 ทั้งสองตัว ประกอบด้วยดวงดาวที่สื่อตามความหมายเดิม หมายถึง เส้นทางแห่งกาลเวลาซึ่งประกอบ ไปด้วยอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เชื่อมร้อยด้วยการออกแบบให้เป็นรูปทรงกลม ที่เปรียบกับการหมุนวนของวัฏจักรชีวิตในระบบนิเวศ

นอกจากนี้ การออกแบบสัญลักษณ์ 33 ปี ยังอิงความหมายของการเปลี่ยนแปลงภารกิจที่อาจมีขึ้นในอนาคต 

เนื่องจากในปี พ.ศ. 2566 นี้ เป็นปีสิ้นสุดยุทธศาสตร์ 4 ปี การทำงานขององค์กร และในช่วงปลายปีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะปรับปรุง หลักการ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในเชิงรายละเอียดขึ้นใหม่ สร้างบทบาทการทำงานอนุรักษ์ขององค์กรให้เหมาะสมกับยุคสมัย

แต่ไม่ว่าในอนาคตกลยุทธ์การทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ภารกิจงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้และสัตว์ป่า ก็ยังคงเป็นสิ่งที่องค์กรยึดมั่นตามเจตนารมย์ของสืบ นาคะเสถียร สืบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม