สรุปงานลาดตระเวนห้วยขาแข้ง-พุเตย เดือนกุมภาพันธ์

สรุปงานลาดตระเวนห้วยขาแข้ง-พุเตย เดือนกุมภาพันธ์

25 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดเวทีประชุมผลการลาดตระเวนร่วมรักษาผืนป่าผืนป่าตะวันตก ของเส้นลาดตระเวนจากหน่วยพิทักษ์ป่าตะเพินคี่ ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านกล้วย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเส้นลาดตระเวนจากหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านกล้วย ถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติป่าผาก ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย เพื่อสรุปผลการดำเนินการและวางแผนในการดูแลรักษาผืนป่าในอนาคต ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก

การประชุมเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นการประชุมสรุปผลงานลาดตระเวนในส่วนของอุทยานแห่งชาติพุเตย มีอยู่ด้วยกัน 2 เส้นลาดตระเวน คือ เส้นทางจากหน่วยพิทักษ์ป่าตะเพินคี่ ลงมาหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านกล้วย ทั้ง 2 หน่วยพิทักษ์อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยเป็นการลาดตระเวนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพุเตยและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ส่วนเส้นทางลาดตระเวน คือ จากหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านกล้วย ลงมาหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติป่าผาก (ในอุทยานแห่งชาติพุเตย) โดยเป็นความร่วมมือในการลาดตระเวนระหว่างพื้นที่ของพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง 2 แห่งเช่นเดียวกัน

 

 

ซึ่งความสำคัญของ 2 เส้นลาดตระเวนนี้มีทรัพยากรที่สำคัญ คือ ร่องรอยการใช้ประโยชน์ของเสือโคร่ง ช้างป่า กระทิง เสือไฟ กวาง เก้ง หมูป่า ชะมดลายหางปล้อง ซึ่งนับเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย

จากการลาดตระเวนพบว่า พื้นที่ป่าในทั้ง 2 เส้นลาดตระเวนนี้ยังพบร่องรอยการเข้าไปใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น การเก็บหาของป่า การจับสัตว์น้ำ การพักแรม (ร่องรอยการก่อกองไฟ) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้นำข้อมูลจากการลาดตระเวนที่พบ มาวิเคราะห์ประมวลผลและโซนนิ่งพื้นที่ภัยคุกคามแยกเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการล่าสัตว์ เสี่ยงต่อการเก็บหาของป่าตามฤดูกาล และโซนนิ่งร่องรอยสัตว์ป่าเพื่อใช้วางแผนในการเฝ้าระวังละภัยคุกคามต่อไปในอนาคต

และถึงแม้จะเป็นการลาดตระเวนเส้นทางระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กับอุทยานแห่งชาติพุเตย แต่การประชุมครั้งนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมจากพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม เช่น เจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เจ้าหน้าที่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ และภาคประชาชน โดย คุณเบลินดา สจ๊วต ค๊อกซ์ จาก Elephant Family เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในการป้องกันรักษาผืนป่าในพื้นที่ของตน เนื่องจากเป็นพื้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

ในความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างคุณเบลินดา สจ๊วต ค๊อกซ์ ที่เคยร่วมงานกับคุณสืบ นาคะเสถียร ในการเขียนรายงานนำเสนอให้ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เป็นมรดกโลก มองว่า กิจกรรมการลาดตระเวนร่วมระหว่างพื้นที่นี้ เป็นรูปธรรมของการทำงานที่ควรจะเป็น และควรเป็นต้นแบบของการทำงานให้แก่พื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ทั่วประเทศไทย

 

 

สำหรับการประชมสรุปผลการลาดตระเวนครั้งนี้ นอกจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการลาดตระเวนและเป็นผู้ประสานกิจกรรมการประชุมแล้ว ด้วยการสนับสนุนจากสาธารณชน มูลนิธิสืบนาคะเสถียรยังได้เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการลาดตระเวนเช่น GPS เป่สนาม เปลสนาม ปลายชีท ประกอบอีกด้วย

 

 

ร่วมรักษาผืนป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่านแอพพลิเคชั่น TrueMoney Wallet

 


รายงาน เกษียณ จันทร เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นริศ บ้านเนิน ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก
เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร