หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติที่ 3 (ป่าผาก)

หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติที่ 3 (ป่าผาก)

9 เมษายน 2561 เกษียร จันทร เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีโอกาสได้ไปร่วมทำบุญเปิดหน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติที่ 3 (ป่าผาก) หน่วยพิทักษ์ป่าแห่งใหม่ของอุทยานแห่งชาติพุเตย และได้เก็บเอาเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ของพื้นที่แห่งนี้มาฝากให้เราได้ทำความรู้จักหน่วยพิทักษ์ป่าแห่งใหม่ที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังในการป้องปรามภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นต่อผืนป่าและสัตว์ป่าในอนาคต

หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติที่ 3 (ป่าผาก) เป็นหน่วยพิทักษ์ป่าที่ตั้งขึ้นใหม่ของอุทยานแห่งชาติพุเตย ตั้งอยู่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่อุทยาน ติดถนนลาดยางสายพุบอน – วังยาว

บริเวณโดยรอบหน่วยที่สร้างใหม่นี้ มีสภาพเป็นป่าดิบแล้งสลับป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังบนภูเขา จุดเด่นของชนิดพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้แดง  ประดู่ มะค่า ยางนา ยางดง สะค้ำ และป่าไผ่นวล ไผ่ผาก อีกทั้งเป็นป่าต้นน้ำของห้วยลำโพง ห้วยเม่น ห้วยใหญ่ ก่อนไหลรวมกันเป็นลำห้วยป่าผากและมีอ่างเก็บน้ำป่าผากเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ

ในส่วนของร่องรอยสัตว์ป่าก็มีให้พบไม่น้อย โดยเฉพาะสัตว์กีบหลายชนิด

ซึ่งเดิมทีนั้นอุทยานแห่งชาติพุเตยมีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง กับจุดสกัดชั่วคราวอีก 2 แห่ง บนพื้นที่ทั้งหมด 198,420 ไร่

การมีหน่วยพิทักษ์ป่าเพิ่มขึ้นมาอีกแห่ง ก็เป็นความหวังว่าการดูแลรักษาผืนป่าอนุรักษ์แห่งนี้จะทำได้ดียิ่งขึ้น โดยเจ้าหน้าที่คาดหวังว่า จะช่วยให้ปัญหาภัยคุกคามต่างๆ ที่ส่งผลกระทบโดยรวมต่อระบบนิเวศลดลง ทั้งเรื่องการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ การล่าสัตว์ การตัดไม้ เพื่อให้พื้นที่สามารถเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์ป่า คงความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเอาไว้ได้

สำหรับการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในปัจจุบัน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก มูลนิธิสืบฯ ได้ผลักดันให้เกิดการลาดตระเวนเชิงคุณภาพร่วมกันระหว่างพื้นที่ โดยเป็นการลาดตระเวนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพุเตยและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อป้องปรามภัยคุกคามในพื้นที่อนุรักษ์อย่างเข้มข้น เป็นระบบ และให้เกิดกระบวนการดูแลรักษาป่าในภาพรวมใหญ่ที่ไม่แบ่งแยกพื้นที่อนุรักษ์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้วยขาแข้ง – พุเตย ลาดตระเวนร่วมดูแลป่าตะเพินคี่ และ สรุปงานลาดตระเวนห้วยขาแข้ง-พุเตย เดือนกุมภาพันธ์

 

ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรผ่านบัตรสะสมแต้มบางจาก

 


รายงาน เกษียร จันทร เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร