การเริ่มต้นที่บ้านธารมะยม

การเริ่มต้นที่บ้านธารมะยม

หมู่บ้านธารมะยม แห่งเขาแม่กระทู้ อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติประชิดแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ชุมชนที่นี่มีความเข้มแข็งในการจัดการปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง และเป็นหนึ่งในชุมชนสำคัญที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีแผนจะขยายพื้นที่การทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพปลูกสมุนไพรอินทรีย์ในอนาคต

ก่อนหน้านี้ไม่นานเพิ่งมีการประชุมเรื่องการส่งเสริมอาชีพสมุนไพรอินทรีย์ให้กับชุมชนครั้งแรกเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ประจำพื้นที่ที่ทำงานร่วมกับชุมชนมายาวนาน มีแกนนำชุมชนที่เคยร่วมคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ มีหัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวน นว.1 มาร่วมกันหารือแนวคิดในกิจกรรม ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านธารมะยม

ในการประชุมครั้งแรกมีคนสนใจที่เป็นแกนนำไม่กี่คนมาร่วมฟัง ต่างคนต่างมาด้วยความสนใจใคร่รู้ และความหวังว่าจะมีช่องทางใหม่ๆ ในอาชีพที่เป็นมิตรกับผืนป่า มีการทำความเข้าใจเรื่องแนวคิดและวิธีการทำงานร่วมกัน และสรุปว่าจะกลับไปเล่าสู่กันฟังในชุมชนของพวกเขาเอง

มาที่การประชุมครั้งล่าสุดเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีพี่น้องในชุมชนที่สนใจเข้ามาร่วมปรึกษาหารืองานปลูกสมุนไพรอินทรีย์กัน 16 คน จนเกิดเป็นแผนการทำงานต่อในปี พ.ศ. 2561 ในเรื่องต่างๆ เช่น มีแผนการผลิตปลูกสมุนไพรอินทรีย์จำนวน 14 ไร่ แผนการจัดหาแหล่งพันธุ์พืช

นี่เป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านธารมะยมจะเข้าร่วมงานสมุนไพรอินทรีย์รักษาป่ากับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (เดิมทำงานด้านอื่นๆ ร่วมกันมาบ้างแล้ว) ถึงแม่ว่าผู้เข้าร่วมจะมีจำนวนไม่มาก หากเฉลี่ยจากจำนวนของชุมชน แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับงานที่ชุมชนยังไม่เคยทำมาก่อน

งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการช่วยเป็นอย่างดีจาก หัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวน นว.1 ในการออกแบบการทำงานในเรื่องการใช้ประโยชน์จากแปลงปลูกป่าด้วยสมุนไพรนำร่อง เพื่อหาข้อมูลความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ร่วม ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจ

ข้อสรุปจากการประชุมกับหมู่บ้านธารมะยม มองเห็นถึงความเข้มแข็ง ความเสียสละ ความร่วมมือ และที่ขาดไม่ได้คือความสนใจในเรื่องใหม่ๆ ของพี่น้องบรรดาแกนนำชุมชน ที่เสียสละตนช่วยเหลืองานอันเป็นประโยชน์ต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งต่อชุมชนและลูกหลานในอนาคต

เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมาจากภายในตัวบุคคล

 


รายงาน ยุทธนา เพชรนิล ผู้จัดการโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก
เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร