คัดค้านอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด และขอให้ยุติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกขนาดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

คัดค้านอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด และขอให้ยุติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกขนาดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ขอคัดค้าน EHIA อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด และขอให้พิจารณาลดขนาดอ่างฯ และขอให้ยุติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกขนาดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วันนี้ 1 กันยายน 2564 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และชมรมอนุรักษ์มศว. ในฐานะตัวแทนเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ 20 องค์กร เข้ายื่นหนังสือ 2 ฉบับถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อผืนป่า และซ้ำเติมวิกฤตโลกร้อน

โดยฉบับที่ 1 เป็นหนังสือขอคัดค้านการผ่านรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการหรือการ ดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของ ประชาชน อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และขอให้พิจารณาลดขนาดอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี 

พร้อมทั้งยื่นรายชื่อประชาชนกว่า 10,000 รายชื่อ ที่ร่วมแสดงออกผ่านแคมเปญ change.org และเอกสารเหตุผลในการคัดค้านอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด 

ส่วนหนังสือฉบับที่ 2 ถึงนายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ และประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ขอให้ยุติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกขนาดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และทบทวนนโยบายการจัดการน้ำของทั้งประเทศ เพื่อประเมินความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อน 

โดยมีดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับมอบเอกสารคัดค้านดังกล่าว

อ่านจดหมายทั้งสองฉบับได้ที่

ขอคัดค้าน EHIA อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด และขอให้พิจารณาลดขนาดอ่างฯ

ขอให้ยุติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกขนาดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์