เดนมาร์กและเวียดนาม เตรียมขยายการผลิตพลังงานลมนอกชายฝั่ง

เดนมาร์กและเวียดนาม เตรียมขยายการผลิตพลังงานลมนอกชายฝั่ง

รัฐบาลเดนมาร์กและเวียดนามทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานลมนอกชายฝั่งของเวียดนาม สำนักงานพลังงานเดนมาร์ก (Danish Energy Agency) เปิดเผยว่าเวียดนามมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งสูงถึง 160 กิกะวัตต์

สำนักงานพลังงานเดนมาร์กและหน่วยงานด้านการไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนเวียดนามได้เตรียมโรดแมปสำหรับการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง โดยวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีการประชุมออนไลน์ถึงแนวทางในการขยายกำลังการผลิตในอนาคต

มาร์ติน แฮนเซน รองผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานเดนมาร์กระบุว่า “การจัดประชุมออนไลน์เรื่องพลังงานลมนายชายฝั่งเป็นคำมั่นระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลในการสานสัมพันธ์ด้านพลังงานหมุนเวียนที่เวียดนามและเดนมาร์กททำงานร่วมกันตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าพัฒนาการของความร่วมมือในโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งเดินหน้าไปตามแผนแม้ว่าจะเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 เวียดนามมีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว”

สำนักงานพลังงานเดนมาร์กระบุว่า เวียดนามมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มชึ้นราว 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปีตลอดทศวรรษที่ผ่านมา และต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล นี่คือสาเหตุที่เวียดนามพยายามมองหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามแผนพัฒนาพลังงาน 10 ปีฉบับที่ 8 (PDP8) ซึ่งเดนมาร์กได้ร่วมกับเวียดนามเพื่อพัฒนาแผนดังกล่าว และวิเคราะห์อนาคตด้านพลังงานของเวียดนาม

เวียดนามมีชายฝั่งความยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร และมีสภาพเหมาะสมที่สุดในการพัฒนาโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งหากเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามจึงถือเป็นแนวหน้าที่จะเปิดตลาดไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง

ปัจจุบัน รัฐบาลเวียดนามและเดนมาร์กทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปูพื้นฐานงานวิจัยเชิงปริมาณ การสร้างแผนที่ทรัพยากร และการเลือกพื้นที่พัฒนาโครงการ การประมาณการพลังงานไฟฟ้า โครงข่ายขนส่งไฟฟ้า พร้อมทั้งคำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ คำยินยอม ใบอนุญาตต่างๆ พร้อมทั้งจุดสำคัญในห่วงโซ่ ทั้งสองรัฐบาลเชื่อว่าโรดแมปดังกล่าวจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเริ่มต้นอุตสาหกรรมพลังงานลมในเวียดนาม และคาดว่าจะเปิดตัวในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

ศักยภาพ 160 กิกะวัตต์

สำนักงานพลังงานเดนมาร์กแถลงถึงผลการศึกษาเบื้องต้นว่า เวียดนามมีศักยภาพเชิงเทคนิคในการผลิตพลังงานจากลมนอกชายฝั่งถึง 160 กิกะวัตต์ โดยในปลายปี พ.ศ. 2562 ไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งทั่วโลกมีกำลังผลิต 29 กิกะวัตต์ ส่วนเดนมาร์กมีกำลังการผลิต 1.7 กิกะวัตต์ 

“แม้ว่าเราจะถอดเอาโครงการในบางพื้นที่ออกเนื่องจากความขัดแย้งกับระบบนิเวศบริเวณท้องสมุทร หรือความไม่คุ้มค่าทางการเงิน ศักยภาพของพลังงานลมนอกชายฝั่งของเวียดนามก็นับว่ามีนัยสำคัญอย่างยิ่ง โดยเวียดนามเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ติดตั้งกังหันลมใกล้ชายฝั่งที่มีกำลังผลิตถึง 99 เมกะวัตต์ ทรัพยากรลมที่มีอยู่เหลือเฟือ และความเป็นไปได้ในอนาคต ทำให้เวียดนามเป็นที่สนใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานลมนอกชายฝั่ง” 

ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2556 เวียดนามและเดนมาร์กได้ทำข้อตกลงระยะยาวเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเดนมาร์ก สำนักงานพลังงานเดนมาร์กร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในเวียดนามเพื่อริเริ่มโครงการความร่วมมือทางพลังงานระหว่างเวียดนามและเดนมาร์ก

ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ถึง 2563 และครอบคลุมหลากหลายฉากทัศน์ในระยะยาวของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต ทั้งการรวมเอาพลังงานหมุนเวียนเข้าระบบจ่ายไฟฟ้า รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

โครงการพัฒนาระยะที่ 3 จะมีระยะเวลา 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2563 ถึง 2568 โดยจะมีองค์ประกอบสำคัญคือการพัฒนาโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง

 


ถอดความและเรียบเรียงจาก Denmark, Vietnam Talk Offshore Wind Expansion
ถอดความและเรียบเรียงโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์