นายกฯ อินเดียให้คำมั่น หยุดพลาสติกใช้แล้วทิ้งทั้งหมดภายในปี 2565

นายกฯ อินเดียให้คำมั่น หยุดพลาสติกใช้แล้วทิ้งทั้งหมดภายในปี 2565

นเรนทระ โมที (Narendra Modi) นายกรัฐมนตรีประเทศอินเดีย ตั้งมั่นว่าจะหยุดการใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้งทุกชนิดในประเทศอินเดียภายใน พ.. 2565 การริเริ่มดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดมลภาวะพลาสติกซึ่งมีจุดกำเนิดจากประชากรอินเดียกว่า 1.3 พันล้านชีวิต และยังเป็นระบบเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกอีกด้วย ตามการรายงานของสำนักข่าว the Guardian

การตัดสินใจของเราในวันนี้ จะเป็นการนิยามอนาคตของเราทุกคนในวันข้างหน้านเรนทระ โมที ระบุแม้ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ยาก แต่จากการตระหนักรู้ของสาธารณะ เทคโนโลยี และความร่วมมือในระดับโลก ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถตัดสินใจเลือกเดินในทางที่ถูกที่ควรได้ ผมอยากให้เราร่วมกันแก้ปัญหามลภาวะพลาสติก และร่วมสร้างโลกให้น่าอยู่มากกว่าเดิม

ในวาระวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติได้เผยแพร่รายงานระบุความพยายามของแต่ละประเทศทั่วโลกในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกเช่นศรีลังกาที่ห้ามใช้สไตโรโฟมและเคนยาที่ห้ามใช้ถุงพลาสติก

 

กองขยะพลาสติกที่เมือกอลกัตตา ประเทศอินเดีย / PHOTO : Debajyoti Chakraborty—NurPhoto/Getty Images

 

ทุกๆ ปี ขยะพลาสติกปริมาณกว่า 5 ล้านเมตริกตันมีจุดจบอยู่ในมหาสมุทร การศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่า ภายใน พ.. 2593 เราจะมีปริมาณพลาสติกมากกว่าปลาในมหาสมุทร อีกทั้งการปนเปื้อนดังกล่าวอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้น การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งค้นพบพลาสติกขนาดจิ๋วในน้ำดื่มบรรจุขวด และมันมีขนาดเล็กมากพอที่จะหลุดเข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหาร ในประเทศไทย มีการพบวาฬเสียชีวิตโดยมีสาเหตุจากการกินพลาสติกกว่า 80 ชิ้นจากทะเล

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เรากำลังเข้าสู่วิกฤตการณ์พลาสติกอีริค โซลไฮม์ (Erik Solheim) หัวหน้าโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ให้สัมภาษณ์กับ the Guardian เขายังกล่าวชื่นชมอินเดียอีกว่าอินเดียได้แสดงให้เห็นว่าแรงบันดาลใจทางการเมืองสามารถเปลี่ยนเป็นการกระทำเชิงปฏิบัติที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลก และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าแท้จริง

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรก็ได้ให้คำมั่นคล้ายคลึงกัน โดยประกาศว่าจะกำจัดพลาสติกที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดภายใน พ.. 2585 ในขณะที่อินเดียวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างชายหาดปราศจากมลภาวะพลาสติกเป็นความยาวกว่า 4,660 ไมล์ และตั้งเป้าให้อนุสรณ์สถาน 100 แห่งเป็นพื้นที่ปลอดขยะ

การเติบโตทางวัตถุไม่ได้หมายความว่าต้องแลกมาด้วยความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเสมอ และเราต้องตระหนักเสมอว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาดจะทำร้ายผู้ยากไร้และผู้คนชายขอบเป็นอันดับแรกนเรนทระ โมที กล่าวเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเลือกทางที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้ทำร้ายสิ่งแวดล้อม

 


ถอดความและเรียบเรียงจาก India’s Narendra Modi Vows to Ban All Single-Use Plastic by 2022
ถอดความและเรียบเรียงโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์