จีน เปิดแผน ลดพลาสติก ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

จีน เปิดแผน ลดพลาสติก ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ทางการ จีน เริ่มเคร่งครัดมาตรการในการผลิต จัดจำหน่าย และการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ตามแผนการของรัฐที่จะรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ 

จำนวนขยะพลาสติกจำนวนหาศาลที่ไม่ได้รับการจัดการถูกทิ้งในที่ฝังกลบขยะหรือถูกทิ้งลงแม่น้ำ องค์การสหประชาชาติระบุว่าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเป็นหนึ่งในความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งของโลก

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้ออกแนวนโยบายระบุว่าถุงพลาสติกจะต้องถูกแบนในเมืองหลักทั่วประเทศจีนภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 และแบนในทุกเมืองใหญ่และเล็กภายใน พ.ศ. 2565 ส่วนตลาดสดจะได้รับการยกเว้นจนถึงปี พ.ศ. 2568 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ชุดรับประทานอาหารจากพลาสติกซึ่งมาพร้อมกับอาหารแบบห่อกลับบ้าน รวมถึงบรรจุภัณฑ์สารพัดชนิดสำหรับส่งอาหารจะค่อยๆ ทยอยลดการใช้ลงเช่นกัน 

ภายในสิ้นปีนี้ อุตสาหกรรมร้านอาหารจะถูกแบนไม่ให้ใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ภายในปี พ.ศ. 2568 ทุกเมืองของประเทศจีนจะต้องลดการอุปโภคผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งในอุตสาหกรรมร้านอาหารลงได้ 30 เปอร์เซ็นต์ 

ในบางภูมิภาคและบางอุตสาหกรรม จะมีการบังคับปริมาณการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความขัดเจนว่าจะครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง

จีนยังห้ามไม่ให้นำเข้าขยะพลาสติกทุกชนิด รวมถึงห้ามไม่ให้ใช้ขยะพลาสติกทางการแพทย์ในการผลิตพลาสติกใหม่ การผลิตพลาสติกความหนาน้อยกว่า 0.025 มิลลิเมตรจะถูกแบน เช่นเดียวกับแผ่นพลาสติกที่บางกว่า 0.01 มิลลิเมตรสำหรับการใช้ในภาคเกษตร

จีนได้พยายามเพิ่มอัตราการรีไซเคิลและได้สร้างฐาน ‘บูรณาการการใช้ทรัพยากร’ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสงครามลดขยะ

 


ถอดความและเรียบเรียงจาก China moves to phase out single-use plastics
ถอดความและเรียบเรียงโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์