ขับไป ชาร์จไป บนถนนชาร์จไฟสายแรกที่สวีเดน

ขับไป ชาร์จไป บนถนนชาร์จไฟสายแรกที่สวีเดน

สวีเดนเปิดตัวถนนสั้นๆ สายใหม่ที่ให้รถบรรทุกขับพร้อมกับชาร์จแบตเตอรี่ไปได้พร้อมๆ กัน

 

ถนนเส้นดังกล่าวมีการติดตั้งรางไฟฟ้าความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างศูนย์พัสดุของสนามบินกับศูนย์กระจายสินค้าในเมืองสต็อกโฮล์ม ถนนดังกล่าวทำงานโดยแขนที่เคลื่อนไหวได้ซึ่งยื่นมาจากใต้ท้องรถแล้วต่อกับสายไฟฟ้า คล้ายกับการทำงานของรถรางที่เชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าที่อยู่ด้านบน

ไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านจากสายชาร์จบนถนนสู่แบตเตอรี่ของรถ ช่วยแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอของแบตเตอรี่รถยนต์ โดยสายที่เชื่อมต่อกับรางไฟฟ้านั้นก็สามารถหยุดการเชื่อมต่อได้ไม่ยากเช่นเดียวกัน

โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือในนาม eRoadArlanda ซึ่งประกอบด้วยบริษัทรวม 22 แห่ง เช่น การไปรษณีย์แห่งสวีเดน PostNord และบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ Vattenfall

คาดว่านวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราวร้อยละ 90 และจะช่วยให้สวีเดนบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีนัยสำคัญในภาคส่วนการคมนาคม ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าว่าจะลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 72 ภายใน ค.ศ. 2030

ในการเปิดตัวโครงการดังกล่าว Lena Erixon กรรมการของ Swedish Transport Administration ระบุว่า “เมื่อเราคิดถึงการขนส่งทางถนนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะพยายามพัฒนาภายใต้กรอบคิดแบบเดิม นี่คือเหตุผลที่ Swedish Transport Administration สนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมที่จะสามารถตอบโจทย์ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน”

คาดว่าถนนไฟฟ้าจะถูกนำไปใช้บนทางหลวงของสวีเดนความยาวราว 20,000 กิโลเมตร และจะส่งออกเพื่อนำไปช่วยเหลือประเทศต่างๆ ให้หยุดเสพติดการขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ประมาณการต้นทุนของถนนไฟฟ้าอยู่ที่ 1 ล้านยูโร หรือราว 40 ล้านบาทต่อกิโลเมตร ทำให้ทางเลือกของการขนส่งแบบรางอาจประหยัดกว่าในเมืองใหญ่

Hans Säll ประธานของเครือข่าย eRoadArlanda สรุปว่า

คำถามสำคัญในยุคเราคือจะทำอย่างไรให้การคมนาคมบนท้องถนนปราศจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และตอนนี้เรามีคำตอบที่จะทำให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริง สวีเดนจะเป็นผู้นำในเทคโนโลยีล้ำสมัย และพร้อมที่จะช่วยขยายเทคโนโลยีดังกล่าวไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 

 


ถอดความและเรียบเรียงจาก Sweden opens ‘globally unique’ electrified road
ถอดความและเรียบเรียงโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์