กฎหมายรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลพวงจากข้อตกลงปารีส

กฎหมายรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลพวงจากข้อตกลงปารีส

London School of Economics พบว่า 197 ประเทศที่ลงนามในข้อตกลงปารีสมีกฎหมายอย่างน้อย 1 ข้อที่มีเป้าหมายเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก งานวิจัยชิ้นดังกล่าวเปรียบเสมือนข้อสรุปฉบับย่อที่พอให้มองเห็นเทรนด์ในระดับโลกเกี่ยวกับข้อกฎหมายรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

ปัจจุบัน มีกฎหมายและนโยบายกว่า 1,500 ฉบับที่มีเป้าหมายเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก และมีจำนวน 106 ฉบับที่เพิ่งประกาศใช้ใหม่หลังจากข้อตกลงปารีสเมื่อเดือนธันวาคม พ.. 2558 ที่ผ่านมา

การนำเข้าข้อตกลงในระดับนานาชาติในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพื่อแปลงเป็นกฎหมายหรือนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้ในประเทศ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของข้อตกลงปารีส Dr. Michal Nachmany และ Dr. Joana Setzer สองนักวิจัยหลักแสดงความคิดเห็น

เมื่อ พ.. 2540 ซึ่งเป็นปีที่เกิดพิธีสารเกียวโต มีเพียงกฎหมาย 72 ฉบับเท่านั้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือสภาวะโลกร้อน การเพิ่มขึ้นถึง 20 เท่าจะช่วยให้ข้อตกลงปารีสมีความเป็นไปได้ โดยหลายประเทศเริ่มเดินหน้าตามนโยบาย เช่น สหราชอาญาจักรได้บังคับใช้กฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อ พ.. 2551 ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จแรกๆ ของกฎหมายประเภทดังกล่าว

 

จำนวนกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกประกาศใช้ในแต่ละปี / PHOTO climateactionprogramme.org

 

นอกจากนี้ งานวิจัยดังกล่าวได้นำเสนอปริมาณคดีความที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัจจุบันมีราว 1,000 คดี โดยกว่า 800 คดีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คดีความส่วนใหญ่ก็เพิ่งมีการฟ้องร้องภายใน 18 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะต่อรัฐบาลของทรัมป์ที่พยายามยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความพยายามจะถอนตัวจากข้อตกลงปารีส

เมืองใหญ่หลายแห่งในอเมริกาเช่นซานฟรานซิสโกลอสแองเจลีสและนิวยอร์กต่างก็ฟ้องร้องบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลขนาดใหญ่ในฐานะผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

งานวิจัยดังกล่าวระบุว่าคดีความใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้ศาลต้องตัดสินให้สอดคล้องกับการกระทำของรัฐบาล นั่นหมายถึงทิศทางตามข้อตกลงปารีส นอกจากนี้ นักกิจกรรมก็มีบทบาทสำคัญที่สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลเดินหน้านโยบายลดสภาวะโลกร้อน

 


ถอดความและเรียบเรียงจาก All countries in the Paris Agreement now have policies to fight climate change
ถอดความและเรียบเรียงโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์
ภาพประกอบ http://www.technoexaminer.com/