ลักหลับ EHIA อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ประชุม กกวล. แอบแทรกวาระในหัวข้ออื่นๆ

ลักหลับ EHIA อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ประชุม กกวล. แอบแทรกวาระในหัวข้ออื่นๆ

21 มิถุนายน 2564 – ที่การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.) ได้พิจารณาผ่านรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) โครงการสำคัญหลายรายการ โดยหนึ่งในนั้นมีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี ซึ่งพื้นที่อ่างบางส่วนตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น แทรกอยู่ในวาระอื่นๆ ทำให้การพิจารณาเห็นชอบดำเนินการผ่านไปอย่างรวดเร็ว

โดยโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด เป็นอ่างเก็บน้ำ 1 ใน 4 แห่ง ตามโครงการในลำน้ำย่อยของลุ่มน้ำโตนด ซึ่งโครงการดังกล่าว ถูกระบุว่ามีไว้เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ทว่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางส่วนนั้นได้ซ้อนทับกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ซึ่งหากมีการดำเนินการก่อสร้างจะทำให้มีน้ำเข้าท่วมป่าผืนนี้กว่า 7,000 ไร่ บริเวณที่จะถูกน้ำท่วมเป็นพื้นที่หัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

ป่าบริเวณดังกล่าว ถือเป็นแหล่งอาศัยหลักของช้างป่า และเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการฟื้นฟูเพื่อรองรับประชากรช้างป่าได้อีกเป็นจำนวนมาก จากผลการศึกษาของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบว่าพื้นที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออก มีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่

ในการประชุม กกวล. เรื่องนี้เมื่อปีที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้แสดงความเห็นคัดค้านไปแล้วหนหนึ่ง

ต่อเรื่องนี้ ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ให้ความเห็นว่า กระบวนการดังกล่าวเป็นเหมือนการลักหลับ เพราะการที่เนื้อหาของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดถูกแทรกเข้ามาอยู่ในวาระอื่นๆ ถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควร เนื่องจากเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ ทั้งด้านผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่า ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ ตลอดจนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

เลขาธิการมูลนิธิสืบ กล่าวต่อว่า เดิมได้มีการทักท้วงถึงประเด็นต่างๆ เพื่อให้กลับไปทบทวนเนื้อหารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว แต่ในรายงานฉบับใหม่กลับไม่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอย่างมีนัยยะสำคัญ 

การพิจารณาอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสมตามกระบวนการ เมื่อการพิจารณามาอยู่ในวาระอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงการไม่ให้ความสำคัญ และมีเจตนาแอบแฝงบางอย่างที่ต้องช่วยกันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ ตามขั้นตอนของการทำโครงการ เมื่อ กกวล. เห็นชอบผ่าน EHIA แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นดำเนินเรื่องเพื่อขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติในส่วนพื้นที่โครงการ

 


อ้างอิง