โทษที่คาดว่าจะได้รับ หลังอัยการสั่งฟ้องเปรมชัยและพวกคดีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ

โทษที่คาดว่าจะได้รับ หลังอัยการสั่งฟ้องเปรมชัยและพวกคดีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ

กราฟแสดงรายละเอียดโทษที่คาดว่า 4 ผู้ต้องหาคดีล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจะได้รับ ตามคำสั่งฟ้องอัยการจัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ใช้ประกอบในกิจกรรม Facebook live วิเคราะห์ความผิดและโทษ หลังอัยการสั่งฟ้องคดีล่าสัตว์ทุ่งใหญ่ ซึ่งรายละเอียดที่ปรากฎในกราฟนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น และในการแสดงจำนวนโทษที่ได้รับมากที่สุดนั้นไม่ใช่อัตราโทษสูงสุดของความผิดที่ปรากฎ

 

1. ร่วมมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
สั่งฟ้อง นายยงค์ โดดเครือ ผู้ต้องหาที่ 2 นางนที เรียมแสน ผู้ต้องหาที่ 3 และนายธานี ทุมมาศ ผู้ต้องหาที่ 4
ไม่สั่งฟ้อง นายเปรมชัย กรรณสูต ผู้ต้องหาที่ 1
รับโทษน้อยที่สุด 6 เดือน
รับโทษมากที่สุด มากกว่า 5 ปี

2. ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และโดยไม่มีเหตุอันสมควร
สั่งฟ้อง ทั้ง 4 ผู้ต้องหา
รับโทษน้อยที่สุด 6 เดือน
รับโทษมากที่สุด 2 ปี 6 เดือน

3. ร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ไม่สั่งฟ้อง ทั้ง 4 ผู้ต้องหา

4. ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยมิได้รับอนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งฟ้อง นายเปรมชัย กรรณสูต ผู้ต้องหาที่ 1 นายยงค์ โดดเครือ ผู้ต้องหาที่ 2 และนายธานี ทุมมาศ ผู้ต้องหาที่ 4
ไม่สั่งฟ้อง นางนที เรียมแสน ผู้ต้องหาที่ 3
รับโทษน้อยที่สุด 1 ปี
รับโทษมากที่สุด 2 ปี 6 เดือน

5. ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งฟ้อง นายเปรมชัย กรรณสูต ผู้ต้องหาที่ 1 นายยงค์ โดดเครือ ผู้ต้องหาที่ 2 และนายธานี ทุมมาศ ผู้ต้องหาที่ 4
ไม่สั่งฟ้อง นางนที เรียมแสน ผู้ต้องหาที่ 3
รับโทษน้อยที่สุด 1 ปี 6 เดือน
รับโทษมากที่สุด 2 ปี

6. ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งฟ้อง ทั้ง 4 ผู้ต้องหา
รับโทษน้อยที่สุด 1 ปี 6 เดือน
รับโทษมากที่สุด 2 ปี

7. ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยหา เอาไปเสียหรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งซากของสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย
สั่งฟ้อง ทั้ง 4 ผู้ต้องหา
รับโทษน้อยที่สุด 6 เดือน
รับโทษมากที่สุด 6 เดือน

8. ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งฟ้อง ทั้ง 4 ผู้ต้องหา
รับโทษน้อยที่สุด 5 ปี
รับโทษมากที่สุด 5 ปี

9. พยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งฟ้อง นายธานี ทุมมาศ ผู้ต้องหาที่ 4
ไม่สั่งฟ้อง นายเปรมชัย กรรณสูต ผู้ต้องหาที่ 1 นายยงค์ โดดเครือ ผู้ต้องหาที่ 2 และนางนที เรียมแสน ผู้ต้องหาที่ 3
รับโทษน้อยที่สุด 9 เดือน
รับโทษมากที่สุด 1 ปี 8 เดือน

10. ร่วมกันนำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์หรืออาวุธใดๆ เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่สั่งฟ้อง ทั้ง 4 ผู้ต้องหา

11. ร่วมกันกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์ป่าโดยไม่มีเหตุอันควร
ไม่สั่งฟ้อง ทั้ง 4 ผู้ต้องหา

ดูกราฟขนาดใหญ่

 


เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร