แถลงการณ์ มูลนิธิเพื่อนช้าง ประณามการล่าสัตว์ป่า

แถลงการณ์ มูลนิธิเพื่อนช้าง ประณามการล่าสัตว์ป่า

แถลงการณ์ มูลนิธิเพื่อนช้าง ประณามการล่าสัตว์ป่า

มูลนิธิเพื่อนช้างได้ติดตามการจับกุมผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกมาอย่างต่อเนื่อง และหดหู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก

นับเป็นการกระทำที่อุกอาจปราศจากความยำเกรงต่อกฎหมาย และขาดซึ่งเมตตาธรรม

จึงขอประณามการกระทำดังกล่าว และขอให้มีกระบวนการตรวจสอบงาช้างทั้งสองคู่ให้กระจ่างว่าเป็นงาช้างบ้าน และเป็นงาช้างสองคู่ที่อ้างว่าได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริง