รมต.กระทรวงทรัพย์ฯ เดินหน้าคุมเข้มค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ระบุ COVID-19 คือผลจากความไม่พอดีของมนุษย์

รมต.กระทรวงทรัพย์ฯ เดินหน้าคุมเข้มค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ระบุ COVID-19 คือผลจากความไม่พอดีของมนุษย์

วันนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีเปิดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day 2020) ณ พิพิธภัณฑ์ พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี

นายวราวุธได้ย้ำจุดยืนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ในการรณรงค์ให้ประชาชนไม่กินเนื้อสัตว์ป่า รวมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยและนานาชาติร่วมมือกันต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ภัยคุกคามที่ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรรรมชาติและเป็นตัวกลางในการแพร่กระจายเชื้อโรคร้ายจากสัตว์สู่คน ทำให้เกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่ดังเช่นไวรัสโคโรสายพันธุ์ใหม่หรือ COVID-19 ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่สร้างผลงานให้กับประเทศ

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“ที่ผ่านมาก็ต้องขอชื่นชมการทำงานของกรมอุทยานฯ ที่ทำให้ประเทศไทยมีผลงานที่เด่นชัด จนสามารถหลุดออกจากการจับตามองของไซเตส (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์) ได้ จนถึงทุกวันนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เรายังตรวจขันอยู่ทุกวันในเรื่องการตรวจตราการค้าขายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่า หรือพืชป่าที่ผิดกฎหมาย วันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยและทุกคนในโลกนี้ถึงจะได้เห็นถึงอันตรายในการค้าขายและบริโภคสัตว์ป่า 

เมื่อมนุษย์เข้าไปทำลายถึงความสมดุลเหล่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา เช่น ไวรัส COVID-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ ผมเชื่อว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีในการที่พี่น้องประชาชนคนไทย จะได้รู้ถึงอันตรายอะไรควรและไม่ควร 

COVID-19 เป็นสัญญาณที่ธรรมชาติกำลังบ่งบอกมนุษย์โลกว่าทำอะไรก็ให้พอดี ภัยแล้งที่เราเจอในวันนี้ก็เป็นสัญญาณจากธรรมชาติอีกเช่นกัน ที่บอกมนุษย์โลกว่าคุณกำลังเผาป่า เผาบ้าน ทำลายแหล่งน้ำของตัวเอง แล้ววันนี้คุณก็มาร้องว่าไม่มีน้ำ ไม่มีป่า ไม่มีความอุดมสมบูรณ์” นายวราวุธกล่าว

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก หรือ World Wldlife Day มีที่มาจากการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES) หรือไซเตส โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมไม่ให้การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าระหว่างประเทศ เป็นภัยคุกคามความอยู่รอดของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ การประชุมไซเตสครั้งที่ 16 เมื่อปี 2556 ได้กำหนดให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก เพื่อให้คนหันมาตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมากขึ้น

 


เรียบเรียง นูรซาลบียะห์ เซ็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ภาพประกอบ ธัชนาท พนาสันติสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร