การจัดการนํ้าทางเลือก โดย ทีมงานมึงมันรั้น

การจัดการนํ้าทางเลือก โดย ทีมงานมึงมันรั้น

ครึ่งปีแรกของปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ กำลังทำงานเต็มความสามารถเพื่อเตรียมการจัดการน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ โดยไม่จำเป็นต้องรอหรือเรียกร้องให้เกิดโครงการเขื่อนแม่วงก์

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ทำให้ทราบว่า คลองขุนราษฎร์ ในพื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นคลองสาขาของลำน้ำแม่วงก์ เป็นทางน้ำหลากธรรมชาติที่ได้ถูกขุดพัฒนาให้แบ่งน้ำแม่วงก์มาใช้ในการเกษตร นำน้ำเข้าอำเภอลาดยาวโดยตรง

นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีลำน้ำอีกหลายสายที่ไหลเวียนเกี่ยวข้องกัน แต่ที่ผ่านมายังขาดระบบการบริหารจัดการน้ำในมิติต่างๆ อยู่มาก ซึ่งนำไปสู่สาเหตุการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

เมื่อศึกษาเรื่องราวลำน้ำสายต่างๆ ในพื้นที่นี้แล้ว ทำให้พบอีกว่า หากดำเนินการเขื่อนแม่วงก์ที่ต้นน้ำแม่วงก์ อาจจะเป็นการบรรเทาอุทกภัยในลาดยาวได้บางส่วน แต่น้ำจากต้นน้ำแม่วงก์สายอื่นๆ เมื่อไหลมารวมกัน ก็ยังมีปริมาณมากพอที่จะเข้าท่วมได้เช่นเดิม

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ได้ออกแบบแนวทางการจัดการอุทกภัยของอำเภอลาดยาว ในแบบที่ไม่้ต้องพึ่งพาเขื่อนใหญ่ที่ควบคุมได้เพียงลำน้ำแม่วงก์สายเดียว แต่มีแนวคิดในการทำให้พื้นที่ตำบลลาดยาวเป็นพื้นที่ “รับ-เก็บ-กระจายน้ำ”

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เชิญชมรูปแบบการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวในปัจจุบันถึงความคืบหน้ากิจกรรมที่กำลังดำเนินการ

 

 


จัดทำโดย ทีมงาน มึงมันรั้น