วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day)

วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day)

วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี

เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลและมหาสมุทร ให้ทุกคนใส่ใจ และร่วมกันอนุรักษ์ ที่กำหนดขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2552 ค่ะ

จากงานวิจัย ระบุว่าในปี 2568 หากเราไม่ลงมือทำอะไรเลย จะมีขยะพลาสติก 1 ต่อ 3 ของปลาในทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และห่วงโซ่อาหารของคนทั้งโลกใน ทั้งไมโครพลาสติก การปนเปื้อน และการขาดแคลนอาหาร

แล้วเราจะช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลได้อย่างไรบ้าง ?

วันนี้แอดมินจะพาทุกคนมาร่วมกันปกป้องท้องทะเลและมหาสมุทรของเรา เนื่องในวันทะเลโลกกันค่ะ

วันทะเลโลก
วันทะเลโลก
  1. แยกขยะให้เป็นนิสัย ทั้งเศษอาหาร กระดาษ หรือถุงพลาสติก ไม่ว่าเราจะทิ้งขยะอยู่ที่ใด หากเราไม่แยกขยะหรือทิ้งไม่เป็นที่ ขยะเหล่านั้นจะไหลลงแม่น้ำ และลงสู่ทะเลในที่สุด หากสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็จะเกิดอันตรายต่อชีวิต เพราะพวกมันไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อาหาร
  2. หากเราไปเที่ยวทะเล อย่าจับสัตว์ทะเล หรือบ้านของสัตว์ทะเลกลับมา เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง สัตว์ทะเลบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าสงวน หากจับกลับมาจะมีโทษทางกฎหมาย
  3. หรือไปเที่ยวดำน้ำเพื่อชมปะการัง เราไม่ควรสัมผัส หรือจับสัตว์ทะเล พืชทะเล เพราะถือเป็นการทำร้ายสัตว์และพืชทะเลโดยตรง
  4. หลีกเลี่ยงครีมกันแดดที่ส่งผลกระทบต่อปะการัง เนื่องจากปะการังมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อม เมื่อสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย ทำให้สูญเสียสาหร่าย (Zooxanthellae) ที่เป็นพลังงานหลักของปะการัง เมื่อไม่มีสาหร่าย ปะการังก็จะไร้ซึ่งสีสันและฟอกขาวไปในที่สุด
  5. การปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สัตว์ทะเลตาย เพราะเมื่อมันตกลงสู่ทะเล ก็จะกลายเป็นขยะพลาสติก และเกิดปัญหาที่สัตว์ทะเลเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารได้
  6. มีจิตสำนึกที่ดีต่อระบบนิเวศทางทะเล หากเราเห็นความสำคัญของทะเล ว่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญมาก ประกอบไปด้วยสัตว์และพืชทะเลต่าง ๆ รวมถึงมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อม ก็จะทำให้เราตระหนัก และร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลให้คงความสมบูรณ์ต่อไปค่ะ

หากมนุษย์ใช้ทรัพยากรทางทะเลจนหมด จะทำให้เกิดผลกระทบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศแปรปรวน ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาการจ้างงานของชาวประมง ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งการพบขยะในทะเล ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม ต่อระบบนิเวศ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์และพืชทะเล เกิดการบาดเจ็บและอาจตายในที่สุด

เมื่อเราเห็นความสำคัญของสัตว์และพืชทะเล เราจะไม่มองว่าการอนุรักษ์ท้องทะเลเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป


เรื่อง/ภาพ ภัสราภรณ์ ล้อประกานต์สิทธิ์

อ้างอิง