10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘แร้ง’

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘แร้ง’

Vulture Awareness Day เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกโดย Hawk Conservancy Trust และโครงการ Birds of Prey ของ Endangered Wildlife Trust International Vulture Awareness Day หรือ IVAD ซึ่งมีการเฉลิมฉลองไปทั่วโลกในปี 2009 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติของนกแร้ง ความสำคัญในระบบนิเวศที่หลากหลายในฐานะ “สายพันธุ์หลัก” และเหตุใดจึงสำคัญที่ต้องปกป้องพวกมันในระดับโลก ซึ่งตรงกับ ”วันเสาร์แรกของเดือนกันยายน” ทุกปี และในวันให้ความรู้แร้งครั้งมาพบกับ 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแร้ง

1. สารพิษในซากศพคือ ภัยคุกคามหลักที่ทำให้ประชากรแร้งทั่วโลกใกล้สูญพันธุ์

2. หากไม่มีแร้ง ประชากร Scavenger อื่นๆ ก็เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของสัตว์กินของเน่าเหล่านี้สามารถนำแบคทีเรียและไวรัสจากซากสัตว์เข้าสู่เมืองของมนุษย์ได้ (เกิดโรคระบาดเพิ่มมากขึ้น) กลับกันแร้งนั้นมีกระเพาะพิเศษที่ทนทานต่อแบคทีเรียและไวรัส จึงได้ฉายาว่า ‘เทศบาลประจำผืนป่า’

3.ในปัจจุบันแร้งทั่วโลกมีทั้งหมด 23 สายพันธุ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ แร้งโลกใหม่ (พบในอเมริกาเหนือ ใต้ และอเมริกากลาง) และแร้งโลกเก่า (พบในแอฟริกา เอเชีย และยุโรป)

4. เชื่อกันว่าแร้งกริฟฟอนของ Rüppell เป็นนกที่บินได้สูงที่สุดในโลก โดยได้รับการยืนยันแล้วว่าพบเห็นได้สูงกว่า 35,000 ฟุต (10,668 เมตร)

5. ในอดีตไทยเคยพบแร้ง 5 ชนิดเป็นแร้งอพยพ 2 ชนิดและเป็นแร้งประจำถิ่น 3 ชนิดประเทศไทย

6. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่แร้งสูญพันธ์ไปจากประเทศไทย จากเหตุการณ์พรานวางยาเนื้อเก้งเพื่อหวังให้เสือโคร่งมากิน แต่กลับกลายเป็น ‘พญาแร้ง’ ที่ลงมากินซากและตายยกฝูงในคราวเดียว

7. กรงธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูง 40 เมตร กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าซับฟ้าผ่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สร้างขึ้นเพื่อฟื้นฟูประชากรพญาแร้งให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ

8. ในประเทศไทยเหลือพญาแร้งอยู่เพียง 6 ตัวเท่านั้น

9. พญาแร้งจะวางไข่ครั้งละ 1 ใบ และมีวงรอบการผสมพันธุ์ทุก 2 ปี (คือวางไข่ปีเว้นปี)

10. แร้งคอนดอร์แอนดีส นกบินร่อนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความยาวระหว่างปีกถึง 3 เมตร มีน้ำหนักมากถึง 15 กิโลกรัม และระยะการบินกว่า 160 กิโลเมตรโดยไม่จำเป็นต้องกระพือปีกสักครั้งเดียว

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีโครงการ ‘การฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย’ จึงถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 4 องค์กร ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อฟื้นฟูและขยายพันธุ์พญาแร้งคืนสู่ผืนป่าห้วยขาแข้ง

ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทยเพื่อเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูประชากรแร้งในพื้นที่ธรรมชาติในการช่วยฟื้นฟูประชากรพญาแร้งให้กลับคืนมา ผ่านการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการฟื้นฟูประชากรได้ที่ โครงการพญาแร้งคืนถิ่น ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์ บัญชีเลขที่ 679-6-72119-5