สิ่งมีชีวิตในนา หายไปไหนในช่วงน้ำในนาแห้ง ?

สิ่งมีชีวิตในนา หายไปไหนในช่วงน้ำในนาแห้ง ?

เคยสงสัยกันไหมว่า สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนา พวกเขาหายไปไหนในช่วงที่น้ำในนาแห้ง ?

การทำนาปลูกข้าวของเกษตรกรไทยในอดีตนั้น มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกับธรรมชาติ ซึ่งฤดูกาลทำนาจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม เมื่อครบ 3 เดือน ข้าวก็จะพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวต่อไป

ช่วงเวลาทำนานั้น ชาวนาจะปล่อยน้ำลงสู่ทุ่งนาเพื่อให้ต้นข้าวได้เจริญงอกงาม นอกจากจะส่งผลดีต่อต้นข้าวแล้ว ยังส่งผลต่อพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่าง กบ หอย ปู และปลาต่าง ๆ ให้ได้เติบโตกันต่อไป

แต่เมื่อหมดฤดูกาลทำนา หรือช่วงเวลาที่น้ำแห้ง เราจะสังเกตุได้ว่าสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในนาจะเริ่มหายไป สัตว์บางชนิดจะทำการอพยพไปอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำอื่น ๆ ยกเว้นสัตว์มีครีบจำพวกปลา เมื่อน้ำแห้งพวกมันจะอาศัยอยู่ใต้ดินที่มีความชุ่มชื้นเป็นเลนเป็นโคลนแทน

เจ้าปลาพวกนี้อยู่ในโพรงใต้ดินรวมกัน 4 – 5 ตัว เพื่อลดการใช้พลังงาน และรอคอยน้ำในหน้าทำนาครั้งต่อไป ปัจจัยเหล่านี้ทำให้พวกมันมีชีวิตรอดในสภาวะที่น้ำในนาแห้ง

 

 


เรื่อง ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ภาพประกอบ กชกร พันธุ์แสงอร่าม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร