ไลเคน

ไลเคน

ไลเคน (Lichen) จัดเป็นพืชโบราณที่ถือกำเนิดขึ้นมาก่อนพืชชั้นสูงหรือพืชมีดอก เกิดจากการรวมตัวของ “รา (Fungi)” และ “สาหร่าย (Algae)” อยู่ร่วมกันแบบเอื้อประโยชน์ต่อกันทั้งสองฝ่าย (Mutualism)

ไลเคนที่เห็นมีลักษณะเป็นแผ่น (Crustose) อีกด้านจะแนบสนิทกับเปลือกไม้หรือวัตถุที่มันเกาะ ไลเคนเป็นอาหารของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น หมัด หอยทาก ผีเสื้อ และแมลงบางชนิด นอกจากเป็นอาหารของสัตว์แล้วไลเคนยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพอากาศได้อีกด้วย เพราะไลเคนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในที่ที่มีมลพิษ ไลเคนไม่มีชั้นผิวป้องกันตัวจากมลพิษ สารพิษจึงเข้าไปทำลายสาหร่ายโดยตรง ดังนั้นเราจึงพบไลเคนได้ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์เท่านั้น

 

 

ดูรายละเอียดเส้นทางศึกษาธรรมชาติมออีหืดเพิ่มเติม


เรื่อง ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ภาพประกอบ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร