Urban forest กรุงเทพฯ จะเขียวกว่านี้ได้อีกมั้ย?

Urban forest กรุงเทพฯ จะเขียวกว่านี้ได้อีกมั้ย?

คุณคิดว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวเพียงพอแล้วหรือยัง?

รายงานสถานการณ์ป่าไม้ทั่วประเทศในปี 2564 มีประมาณ 102.21 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.59 ของประเทศ โดยภาคเหนือมีสัดส่วนมากที่สุดอยู่ที่ 64.66% รองลงมาเป็นภาคตะวันตก 59.05% ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนน้อยที่สุดอยู่ที่ 14.98% รองลงมาคือภาคกลาง 21.51% พบว่าพื้นที่ป่าลดลงจากปี 2563 ประมาณ 140,000 ไร่ คิดเป็น 0.05%

ส่วนกรุงเทพฯ มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 4,018 ไร่ คิดเป็นสัดส่วน 0.41% ของพื้นที่ทั้งหมด และมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อม รวมกันมากกว่า 7,610 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 22,100 ไร่ อัตราพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเฉลี่ย 6.21 ตารางเมตร/คน

อาจจะฟังดูเยอะ แต่ในจำนวนนี้ก็ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในกรุงเทพฯ ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ ว่าเมืองควรมีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ 9 ตารางเมตร/คน

พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวแม้จะมีความสำคัญต่างกัน แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกชีวิตยังต้องพึ่งพาธรรมชาติ และซึ่งไว้ความหลากหลายทางด้านระบบนิเวศนี้ต่อไป

แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่สีเขียวทุกประเภทไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าธรรมชาติ ร้อยละ 35 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 5 

เรามีพื้นที่ป่าอยู่ที่ร้อยละ 31.59 ของพื้นที่ประเทศ แล้วมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภทไม่น้อยกว่าร้อยละ 55?

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในฐานะองค์กรด้านการอนุรักษ์ ได้มองเห็นถึงความท้าทาย และโอกาสในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ 55 ภายในปี 2580 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงได้จัด กิจกรรม “Urban forest กรุงเทพฯ จะเขียวกว่านี้ได้อีกมั้ย?” เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการผลักดันให้เกิดแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ และขยายไปยังเมืองอื่น ๆ

ผ่านรูปแบบกิจจกรรมต่าง ๆ เช่น การสำรวจนิเวศป่าในเมือง รับฟังเวทีเสวนา Talk และดนตรีในสวน รวมไปถึงชมนิทรรศการภาพถ่าย “nature ’n barrier” และร่วมกิจกรรมสกรีนเสื้อด้วยมือ โดยการนำเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วมาสกรีนเป็นเสื้อลายใหม่ 

สำหรับงาน Urban forest กรุงเทพฯ จะเขียวกว่านี้ได้อีกมั้ย? จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)

รายละเอียดกำหนดการช่วงเช้า 

08.30-09.00 ลงทะเบียน 

09.00-11.00 กิจกรรมสำรวจนิเวศป่าในเมือง Nature walk โดย Nature Plearn 

กิจกรรมช่วงบ่าย 

15.30-16.00 ลงทะเบียน 

16.00-17.00 เวทีเสวนา กรุงเทพฯ จะเขียวกว่านี้ได้อีกมั้ย? 

17.00-19.00 Talk “ป่า” และ “ชีวิต” นั้นเป็นเรื่องเดียวกัน 

19.00-20.00 ดนตรีในสวน (Folk song) โดย เขียนไข และวานิช 

หมายเหตุ กิจกรรมสกรีนเสื้อด้วยมือ และนิทรรศการภาพถ่าย “nature ’n barrier” จะเปิดให้เข้าร่วมตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. 

กิจกรรมสำรวจนิเวศป่าในเมือง Nature walk โดย Nature Plearn ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่สนใจเรียนรู้ และอยากทำความรู้จักกับสัตว์ในระบบนิเวศเมือง โดยจะเปิดรับสมัครเพียง 20 ครอบครัวเท่านั้น

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กให้เด็กๆ เพิ่มการใช้เวลาร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ทำให้เด็กๆ รู้จักสัตว์ในเมืองใกล้ตัว และเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยผ่านศิลปะสร้างสรรค์

โดย ครูทอมและวิทยากร จาก Nature Play & Learn Club

ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 600 บาท/1 ครอบครัว (จำกัดครอบครัวละ 3-4 คน)

วิธีการสมัครเรียน

ลงทะเบียนเรียน พร้อมกับชำระค่ากิจกรรม เลขบัญชี 984-5-94474-4 ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

แจ้งยืนยันการโอนเงินโดย Upload หลักฐานหรือสลิปการโอน พร้อมกับตอนลงทะเบียน

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทางทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบทางอีเมล

กำหนดการ

07.30 – 08.00 น. : ลงทะเบียน ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)

08.00 – 08.15 น. : Introduction แนะนำการสำรวจธรรมชาติ และอุปกรณ์สำรวจธรรมชาติ

08.15 – 09.45 น. : เดินสำรวจธรรมชาติ (นกและแมลง) ภายในบริเวณสวนรถไฟ

09.45 – 10.00 น. : พักเบรค

10.00 – 10.15 น. : สรุปผลการสำรวจ

10.15 – 11.15 น. : กิจกรรม NATURE DRAWING

11.15 – 11.30 น. : นำเสนอผลงาน/สรุปกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 084-328-2151 พี่กุ้ง

หมายเหตุ

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชม. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้ถ่ายรูปในการทำกิจกรรม และนำไปเผยแพร่ได้
  • ทางทีมงานจะมีกล้องดูนกให้ในระหว่างทำกิจกรรมครอบครัวละ 1 ตัว

Link: สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจนิเวศป่าในเมือง Nature walk โดย Nature Plearn

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร #ชวนเปลี่ยนเสื้อเก่าเป็นเสื้อโปรด เคยมั้ย? กับเสื้อบางตัวซื้อมาแล้วไม่ได้ใส่ บางตัวยังไม่เคยถูกใช้งาน

เราขอชวนคุณมาร่วม Join with Seub: Reused T-Shirt กิจกรรมสุดสนุก กับวันหยุดของครอบครัว ง่าย ๆ เพียงนำเสื้อที่เรามีอยู่แล้วมาสรีนเป็นลายสัตว์สุดน่ารัก ช่วยลด Carbon footprint ที่ไม่จำเป็นกับการทำเสื้อใหม่ด้วยนะ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่นี่

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันทำกิจกรรม: นำเสื้อมาเอง เสื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ เน้นสีพื้น ไม่มีลาย (แต่เสื้อต้องซักทำความสะอาด และรีดมาแล้ว)

เมื่อทำกิจกรรมแล้ว อย่าลืมเล่าให้เพื่อนๆ ฟังด้วยการ (1) ถ่ายรูปตนเองคู่กับเสื้อโพสต์ลง Tiktok หรือ Facebook พร้อมเขียนบอกเล่าประสบการณ์การทำเสื้อด้วยตนเอง (2) ติด #เปลี่ยนเสื้อเก่าเป็นเสื้อโปรด #JoinwithSeub #เก่าไปใหม่มา