Guardians of the Forest 2016 เราทุกคนคือผู้พิทักษ์ป่า

Guardians of the Forest 2016 เราทุกคนคือผู้พิทักษ์ป่า

“น้องซาย” กวางผาตัวน้อย เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ร่วมการสนับสนุนการทำงานอนุรักษ์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อป่าตะวันตกรักษาป่าใหญ่ผืนสุดท้ายของประเทศไทย ให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป

“ซาย” เป็นชื่อที่ชาวม้งเรียก กวางผาโดยสัญลักษณ์นี้ โดยฝ่ายระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียรต้องการให้เป็นเสมือนตัวแทนสาธารณชนที่ได้ร่วมสมทบกองทุนมูลนิธิสืบนาคะเถียร ภายใต้ Concept Guardians of the Forest คือ “ผู้พิทักษ์รักษาป่า” กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งได้จัดกิจกรรมทุกครั้งในงานระลึกสืบนาคะเสถียรมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี และในปีนี้ได้จัดทำของที่ระลึกของฝ่ายระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (YOUCANHELP) ในงานจากป่าสู่เมือง บทเรียนงานอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน (รำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้

1. ตุ๊กตาน้องซาย : เป็นตุ๊กตาความสูงประมาณ 10 นิ้ว มีรูปร่างและลักษณะทางกายภาพคล้ายกับ “กวางผา” โดยผลิตในจำนวน 200 ตัว ในแต่ละตัวจะมีเลขรันนับเบอร์ 001-200 เพียงเท่านั้น โดยท่านสามารถบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่านบัตรเครดิต หรือเงินสดจำนวน 1,000.- บาท รับทันที 1 ตัว พิเศษสำหรับท่านที่บริจาคผ่านบัตรเครดิตรับทันที Wristband Guardians of the Forest 1 เส้น (บริจาค 1,000.-)

2. Tag นักเดินทางอนุรักษ์ : Tag ยางสำหรับแขวนกระเป๋าขนาด 4 นิ้วสายคล้องชนิดยางยาวประมาณ 6 นิ้วด้านหลังเป็นสีดำมีช่องสำหรับเขียน ชื่อ – เบอร์โทร – facebook เหมาะแก่การใช้สำหรับนักเดินทางเป็นอย่างยิ่ง (บริจาค 150.-)