ทำอย่างไร ‘ช้างไทย’ จะไม่โดนทำร้ายอีก?

ทำอย่างไร ‘ช้างไทย’ จะไม่โดนทำร้ายอีก?

เสวนา ทำอย่างไร ‘ช้างไทย’ จะไม่โดนทำร้ายอีก? จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00-17.30 น.

ช้างไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 3,000 ชีวิตต้องเผชิญกับปัญหาด้านสวัสดิภาพหลากหลายด้าน ตั้งแต่กระบวนการฝึกที่โหดร้ายทารุณ สภาพความเป็นอยู่ย่ำแย่ ถูกบังคับให้แสดงพฤติกรรมผิดธรรมชาติ และถูกผสมพันธุ์เชิงพาณิชย์

แม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามจากหลายภาคส่วนในการแก้ปัญหาสวัสดิภาพช้างไทยอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะหลาย ๆ ครั้งเกี่ยวกับการทำร้ายช้างอย่างโหดร้ายทารุณในสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม และสำนักข่าว GreenNews เชิญชวนประชาชนทั่วไป เครือข่ายภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ “ทำอย่างไร ‘ช้างไทย’ จะไม่โดนทำร้ายอีก?” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการทารุณกรรมช้างในปัจจุบัน และร่วมกันหาแนวทางเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพช้างไทยอย่างเป็นระบบต่อไป

ช้างไทย

ร่วมเสวนาโดย

คุณปัญจเดช สิงห์โท ที่ปรึกษาด้านนโยบาย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

คุณแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

ส.ส.นิติพล ผิวเหมาะ โฆษกคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, สภาผู้แทนราษฎร

ตัวแทนจากกรมปศุสัตว์

และดำเนินรายการ: คุณกมล สุกิน บรรณาธิการสำนักข่าว GreenNews

รับชมสดพร้อมกันได้ที่แฟนเพจมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00-17.30 น.